PL EN
OPIS PRZYPADKU
Biofunkcjonalne protezy całkowite wykonane z zastosowaniem łyżki Centric Tray i systemu Centrofix Amann Girrbach – opis na podstawie przypadku leczonego pacjenta
 
Więcej
Ukryj
1
I Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Uniwersystet Medyczny w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 24-10-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-03-2020
 
 
Data akceptacji: 27-05-2020
 
 
Data publikacji: 27-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Łabno   

I Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Uniwersystet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213, Łódź, Polska
 
 
Prosthodontics 2020;70(2):189-197
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pomimo intensywnego rozwoju implantoprotetyki, nadal powszechną i często stosowaną metodą leczenia pozostaje uzupełnianie braków uzębienia za pomocą protez akrylowych, w tym protez całkowitych. Istotnym więc zagadnieniem jest zdobycie przez każdego lekarza dentystę umiejętności wykonania prawidłowych, funkcjonalnych i estetycznych uzupełnień protetycznych uwzględniających położenie żuchwy w relacji centralnej. Celem artykułu jest przedstawienie metody wykonania protez całkowitych akrylowych za pomocą systemu Centrofix (Amann Girrbach). Wykonanie protez według tego systemu wymaga co najmniej czterech wizyt klinicznych, w trakcie których stosowana jest łyżka wyciskowa dwuszczękowa, pobierane są wyciski czynnościowe na łyżkach indywidualnych przy ustach otwartych, przeprowadzana jest wewnątrzustna rejestracja zwarcia centrycznego metodą wyznaczenia łuku gotyckiego, rejestracja położenia szczęki względem arbitralnej osi obrotu stawu skroniowo-żuchwowego za pomocą łuku twarzowego. W protezach ustawiane są zęby pełnoguzkowe, a gotowe protezy umieszczane są na modelach powielonych zamontowanych w artykulatorze. Omawiana metoda wymaga od lekarza protetyka zastosowania specjalistycznego oprzyrządowania w postaci: łyżki dwuszczękowej Centric Tray (Ivoclar Vivadent), systemu Centrofix (Amann Girrbach) oraz łuku twarzowego i artykulatora Artex CPN (Amann Girrbach). W artykule opisano etapy kliniczne i laboratoryjne wykonania biofunkcjonalnych protez całkowitych. Przedstawiono również wady i zalety omawianego systemu.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top