PL EN
PRACA ORYGINALNA
Badania topografii powierzchni ceramiki cyrkonowej z zastosowaniem mikroskopu sił atomowych (Atomic Force Microscopy)
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Katedra Biomateriałów i Urządzeń Medycznych, Politechnika Śląska
 
3
Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska
 
 
Data publikacji: 05-09-2020
 
 
Autor do korespondencji
Bohdan Bączkowski   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
 
 
Prosthodontics 2020;70(3):265-273
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Wdrożenie do praktyki klinicznej technologii komputerowego projektowania i frezowania uzupełnień protetycznych (CAD/CAM), a także zastosowanie wysokowytrzymałych materiałów, takich jak dwutlenek cyrkonu, charakteryzujący się wieloma korzystnymi właściwościami, pozwoliło na zastosowanie ceramiki cyrkonowej w produkcji łączników implantologicznych.

Cel pracy:
Celem pracy była laboratoryjna ocena topografii powierzchni ceramiki cyrkonowej stosowanej w wykonawstwie łączników implantologicznych.

Materiał i metody:
Analizie poddano próbki ceramiki cyrkonowej Wieland (Wieland, Niemcy) i Robocam (Robocam, Polska). Próbki do badań topografii powierzchni ceramiki cyrkonowej, w kształcie walców o średnicy 10 mm i wysokości 10 mm, wycięto z bloczków przygotowanych przez producentów. Łącznie przygotowano 20 próbek: 10 sztuk próbki ceramiki Wieland oraz 10 sztuk próbki ceramiki Robocam. W badaniach wykorzystano mikroskop sił atomowych (Atomic Force Microscopy).

Wyniki:
Obserwacje jakości powierzchni badanych próbek wskazały na błędy prasowania w ceramice Wieland (pory międzyagregatowe i międzyziarnowe). Zestawienie wyników współczynnika nierówności powierzchni RMS oraz chropowatości powierzchni Ra obu próbek wskazują na dużą nierównomierność w morfologii powierzchni.

Wnioski:
Wartość współczynnika RMS i Ra oraz homogenność materiału ceramicznego mogą mieć wpływ na późniejszy stopień adhezji systemów łączących łącznik implantologiczny z koroną protetyczną.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top