PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zgodność cyfrowego projektu koron protetycznych z uzupełnieniami wykonanymi w technologii laserowego selektywnego spieku proszków metalowych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Protetyki Stomatologicznej
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej
 
 
Data nadesłania: 12-01-2020
 
 
Data akceptacji: 12-05-2020
 
 
Data publikacji: 27-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Daniel Surowiecki   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Protetyki Stomatologicznej
 
 
Prosthodontics 2020;70(2):132-143
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Rozwój cyfrowych technik obrazowania, projektowania i wytwarzania doprowadziły do możliwości wykonawstwa uzupełnień protetycznych bez konieczności wykorzystania konwencjonalnych technik laboratoryjnych. Jedną z metod wykonawstwa jest technologia laserowego spiekania proszków metali - Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Dzięki systemom CAD/CAM może zastąpić ona tradycyjną technikę odlewania podbudowy koron metodą traconego wosku.

Cel pracy:
Celem pracy było porównanie zgodności cyfrowego projektu koron protetycznych z uzupełnieniami wykonanymi w technologii spieku laserowego (DMLS).

Materiał i metody:
Materiał do badań stanowiło 5 koron protetycznych, wykonanych w technologii DMLS na podstawie skanu wewnątrzustnego. Wewnętrzne powierzchnie uzupełnień zostały zeskanowane przy użyciu skanera laboratoryjnego. Uzyskane chmury punktów w postaci siatki powierzchni wewnętrznych oraz projekty koron w postaci modeli CAD przesłano do oprogramowania GOM Inspect 2018. Dla każdej korony wykonano dopasowanie projektów (modeli CAD) ze skanami ich powierzchni wewnętrznej. W ten sposób uzyskano mapę ciepła, ilustrującą odchylenia pomiędzy porównywanymi modelami i siatkami.

Wyniki:
Korony pierwsza i piąta charakteryzowały się średnią wartością odchylenia odpowiednio: 0,00±0,03 mm i 0,00±0,05 mm. Największe średnie odchylenie uzyskano przy pomiarach korony drugiej, tj. 0,03±0,02 mm. Największe maksymalne odchylenie dodatnie odnotowano w przypadku korony czwartej, którego wartość wyniosła 0,12 mm, natomiast największe odchylenie ujemne charakteryzowało korony pierwszą i piątą, wartość ta wyniosła -0,10 mm.

Wnioski:
Analiza zgodności projektów cyfrowych z gotowymi koronami wykazała, że technologia spieku laserowego umożliwia wykonanie koron o dokładności odpowiadającej przedstawionym wynikom. Brak uzyskania statystycznej stałej wartości odchylenia uniemożliwia określenie błędu pojawiającego się na etapie wykonawstwa uzupełnienia protetycznego w technologii DMLS. Zastosowanie opisanej metody umożliwia wirtualną kontrolę stopnia dopasowania uzupełnienia protetycznego przed jego umieszczeniem w jamie ustnej pacjenta.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top