PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zaczepy precyzyjne stosowane w protetyce stomatologicznej - na podstawie piśmiennictwa.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
2
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 05-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-08-2023
 
 
Data akceptacji: 22-09-2023
 
 
Data publikacji: 15-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Anna Laskowska   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Prosthodontics 2023;73(4):372-382
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Współczesna protetyka stomatologiczna oferuje wiele możliwości rehabilitacji częściowych braków w uzębieniu (m.in. za pomocą metod implantoprotetycznych, protez stałych, protez ruchomych szkieletowych lub częściowych osiadających). Zaczepy precyzyjne stanowią alternatywę do klasycznych umocowań ruchomych protez takich jak klamry lane lub doginane, pozwalając na poprawę, retencji i stabilizacji uzupełnień protetycznych oraz estetyki. Leczenie pacjentów z zastosowaniem uzupełnień protetycznych z zaczepami precyzyjnymi jest sprawdzoną metodą rehabilitacji w przypadkach częściowych braków w uzębieniu oraz pacjentów bezzębnych przy wykorzystaniu wszczepów śródkostnych. Uzupełnienia te mogą stanowić dobre rozwiązanie u osób po operacjach onkologicznych w obrębie głowy i szyi, gdzie osiągnięcie retencji i stabilizacji przy zastosowaniu protez ruchomych może być niemożliwe. W pracy autorzy, na podstawie przeglądu piśmiennictwa (wykorzystując bazy danych Scopus oraz PubMed, używając kluczowych słów: precision attachments, ball attachments, telescopic crown, magnet, magnetic attachments, lock, bar, bolt), przedstawiają najczęściej stosowane elementy precyzyjne: zaczepy kulowe, korony teleskopowe, zaczepy magnetyczne oraz zespolenia kładkowe. Zaprezentowano ich ogólną charakterystykę, wskazania kliniczne oraz wady i zalety.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top