PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ koloru tła na skuteczność doboru koloru zębów
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Department of Integrated Dentistry, Warsaw Medical University
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Student Research Group at the Department of Integrated Dentistry
 
 
Data nadesłania: 11-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-10-2021
 
 
Data akceptacji: 30-10-2021
 
 
Data publikacji: 15-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Małgorzata Brus- Sawczuk   

Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Department of Integrated Dentistry, Warsaw Medical University
 
 
Prosthodontics 2021;71(4):355-364
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Dobór koloru zęba jest istotny podczas leczenia zachowawczego i protetycznego dla uzyskania efektu estetycznego. Czynnikami modyfikującymi są płeć, wiek, doświadczenie, wady wzroku, światło i tło.

Cel pracy:
Celem pracy było określenie wpływu płci i wieku badanych oraz koloru tła na precyzję doboru koloru.

Materiał i metody:
Pięćdziesiąt osób zostało poproszonych o dopasowanie kompatybilnych kolorów z trzech kolorników VITA Classical w pary, na pięciu tłach. Badania przeprowadzono w identycznych warunkach sztucznego oświetlenia. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testów ANOVA Kruskal-Wallis, U Manna-Whitheya i chi-kwadrat z p<0,05.

Wyniki:
Grupę badaną stanowiło 35 kobiet (70%) i 15 mężczyzn (30%), w wieku 19-31 lat (M=23,3; SD=1,85). Odsetek prawidłowo rozpoznanych odcieni wyniósł 51,1%. Prawidłowe rozpoznanie wahało się w zależności od koloru tła od 43,4% (czerwone) do 62,6% (beżowe). Różnice między poziomem rozpoznania na różnych tłach były istotne statystycznie (p <0,0001). Kobiety lepiej rozpoznały unikalne odcienie (średnio 53,0% poprawne), podczas gdy mężczyźni osiągnęli 46,3% (p=0,094). Studenci V roku radzili sobie znacznie lepiej niż ich młodsi koledzy (p=0,029). Obie płcie najlepiej rozpoznawały odcienie na tle beżowym. Najgorsze wyniki uzyskały kobiety na czarnym i czerwonym tle (p=0,0018) oraz mężczyźni na czerwonym i zielonym BG (p=0,0031).

Wnioski:
Najlepszym kolorem tłą do doboru koloru odcieni jest beż. Należy unikać dopasowywania kolorów na czerwonym tle (wargi lub języka). Płeć nie ma istotnego wpływu na precyzyjne dopasowanie kolorów.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top