PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Właściwości fizykochemiczne koron złożonych lanych licowanych porcelaną i koron złożonych na podbudowie z tlenku cyrkonu - na podstawie piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 14-03-2023
 
 
Data akceptacji: 10-06-2023
 
 
Data publikacji: 15-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Zuzanna Aleksandra Zając   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Binieckiego 6, 02-097, Warszawa, Polska
 
 
Prosthodontics 2023;73(2):140-149
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Korony protetyczne są jednym z najpowszechniej stosowanych stałych uzupełnień protetycznych. Spośród wielu dostępnych materiałów i konstrukcji, najczęściej wykonywane są korony złożone, lane licowane porcelaną i na podbudowie z tlenku cyrkonu. Posiadanie przez lekarza wiedzy odnośnie wskazań i przeciwwskazań do ich wykonania, właściwości fizykochemicznych wykorzystywanych materiałów oraz możliwości napraw, ułatwia właściwe zaplanowanie leczenia protetycznego. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu określonego rodzaju korony, u każdego pacjenta nieodzowne jest przeprowadzenie dokładnego badania podmiotowego i przedmiotowego, co pozwoli na skuteczną rehabilitację układu ruchowego narządu żucia. Żadne z obecnie dostępnych uzupełnień protetycznych nie ma uniwersalnego zastosowania klinicznego. Zadaniem lekarza jest wybór takiego rozwiązania, które zapewni satysfakcjonującą estetykę, prawidłową funkcję oraz długotrwałe przeżycie uzupełnienia w jamie ustnej.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top