PL EN
PRACA ORYGINALNA
Trójwymiarowa ocena wycisków pobranych masami alginatowymi o wysokiej stabilności wymiarowej w zależności od warunków przechowywania
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2
Studenckie Koło Naukowe, Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Szerszeń   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Data nadesłania: 19-12-2020
Data ostatniej rewizji: 22-02-2021
Data akceptacji: 08-04-2021
Data publikacji: 15-06-2021
 
Prosthodontics 2021;71(2):107–122
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Masy alginatowe nieustannie pozostają najczęściej wybieranymi materiałami wyciskowymi w początkowych etapach leczenia ze względu na swoje zalety, takie jak: łatwość wprowadzenia i usunięcia z jamy ustnej, niska cena materiału czy akceptowalny dla pacjenta smak i zapach. W ostatnich latach pojawiły się masy alginatowe o tzw. wysokiej stabilności wymiarowej, pozwalające na wykonanie na ich podstawie modelu nawet po kilku dniach. Masy alginatowe, ze względu na znaczną zawartość wody, ulegają samorzutnie zachodzącym procesom synerezy i imbibicji. Środowisko przechowywania wycisku alginatowego pozostaje tematem aktualnym, szczególnie w obliczu przedłużonego czasu do momentu wykonania na jego podstawie modelu gipsowego.

Cel pracy:
Celem pracy była trójwymiarowa ocena wycisków z mas alginatowych o wysokiej stabilności wymiarowej w zależności od środowiska i czasu ich przechowywania.

Materiał i metody:
Do badań wykorzystano serie trójwymiarowych obrazów, czterdziestu wycisków wykonanych z masy alginatowej o tzw. wysokiej stabilności wymiarowej. Skany podzielono na grupy w zależności od warunków przechowywania wycisków. Trójwymiarowe obrazy nakładano na siebie wykorzystując oprogramowanie graficzne oraz obliczano odchylenia w 24 i 144 godzinie badania. Dane w postaci 5600 wartości odchyleń zostały poddane analizie statystycznej.

Wyniki:
Najmniejsze średnie wartości odchyleń w 24 godzinie badania uzyskano dla grupy przechowywanej w torbie strunowej, w temperaturze pokojowej bez obecności zewnętrznego źródła zwiększającego wilgotność. Największe średnie odchylenia uzyskano w 144 godzinie badania dla wycisków przechowywanych w torbie strunowej, w temperaturze 5C bez obecności zewnętrznego źródła wilgotności.

Wnioski:
Czas i środowisko przechowywania mają wpływ na zmianę wymiarów przestrzennych wycisków z mas alginatowych o tzw. wysokiej jakości wymiarowej. Obecność zewnętrznego źródła zwiększającego wilgotność podczas przechowywania wycisków alginatowych nie wpływa znacząco na polepszenie stabilności wymiarowej.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783