PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Przedprotetyczne przygotowanie ortodontyczne – intruzja i ekstruzja – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Instytut Stomatologii UJ CM Department of Prosthodontics Medical College Jagiellonian University
 
 
Data publikacji: 12-03-2019
 
 
Prosthodontics 2019;69(1):99-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Przygotowanie ortodontyczne, a także ortodontyczno-chirurgiczne należą do zabiegów, których celem jest uzyskanie korzystnych warunków podłoża protetycznego do zastosowania i właściwego funkcjonowania uzupełnień protetycznych.

Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie sposobów ortodontycznego przygotowania przedprotetycznego, jakim jest intruzja i ekstruzja ortodontyczna zębów, na podstawie przeglądu piśmiennictwa.

Materiał i metody:
PubMed oraz Polska Bibliografia Lekarska zostały przeszukane z użyciem kluczowych słów: intruzja, ekstruzja, przedprotetyczne przygotowanie ortodontyczne. W pracy wykorzystano 20 artykułów

Wyniki:
Na podstawie piśmiennictwa omówiono możliwości oraz ograniczenia stosowania intruzji i ekstruzji w przygotowaniu przedprotetycznym, możliwe powikłania i obserwacje długoczasowe. Przybliżono sposoby zwiększenia zakotwienia ortodontycznego, co umożliwia efektywniejsze leczenie. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom reakcji przyzębia i „ferrule effect”.

Wnioski:
Przedprotetyczne leczenie ortodontyczne stwarza nowe możliwości leczenia oraz ułatwia i usprawnia pracę specjalisty protetyka. Rozwój współczesnych metod leczenia ortodontycznego umożliwia lekarzom zachowanie zębów dotychczas zakwalifikowanych do usunięcia.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top