PL EN
PRACA ORYGINALNA
Martwica kości części zębodołowej żuchwy u pacjenta leczonego implantoprotetycznie w wyniku stosowania leku z grupy hamujących resorpcję kości – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Medicine and Dentistry, Medical University of Warsaw, Poland
2
Zakład Chirurgi Stomatologicznej WUM
3
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii - Insytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
4
Katedra Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Prosthodontics 2015;65(3):260–265
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (10)
1.
Aghaloo T. L., Felsenfeld A.L., Tetradis S.:Osteonecrosis of the Jaw in a Patient onDenosumab. J. Oral Maxillofac. Surg., 2010,68, 959-963.
 
2.
Boquete-Castro A., Gomez-Moreno G.,Calvo-Guirado J. L., Aguilar-Salvatierra A.,Delgado-Ruiz R. A.: Denosumab and osteonecrosisof the jaw. A systematic analysisof event reported in clinical trials. Clin. OralImpl. Res., 2015, 1-9.
 
3.
Pichardo S.E.C., Kuypers S. C.C., vanMerkesteyn J.P.R.: Denosumab osteonecrosisof the mandible: A new entity? A case report. J.Cranio-Maxillo-Facial Surg., 2013, 41, 65-69.
 
4.
Alons K., Kuijpers S.C.C., de Jong E., vanMerkesteyn J.P.: Treating low- and medium--potency bisphosphonate–related osteonecrosisof the jaws with a protocol for the treatmentof chronic suppurative osteomyelitis: reportof 7 cases., Oral Surg. Oral Med. OralPathol. Oral Radiol. Endod., 2009, 107, 1-7.
 
5.
Pazianas M., Miller P., Blumentals W. A.,Bernal M., Kothawala P.: A review of theLiterature on Osteonecrosis of the Jaw inPatients with Osteoporosis Treated withOral Bisphosphonates: Prevalence, RiskFactors, and Clinical Characteristics. ClinicalTherapeutics, 2007, 29, 8, 1548-1558.
 
6.
Allen M. R., Burr D. B.: The Pathogenesis ofBisphosphonate- Related Osteonecrosis of theJaw: So Many Hypotheses, So Few Data. J.Oral Maxillofac. Surg., 2009, 67, 61-70.
 
7.
Anastasilakis A. D., Toulis K.A., Polyzos S.A., Anastasilakis C. D., Makras P.: Long-termtreatment of osteoporosis: safety and efficacyappraisal of denosumab. Therapeutics andClinical Risk Management, 2012, 8, 295-306.
 
8.
Zhou Z., Chen C., Zhang J., Ji X., Liu L.,Zhang G., Cao X., Wang P.: Safety of denosumabin postmenopausal women with osteoporosisor low bone mineral density: a meta--analysis., Int. J. Clin. Exp. Pathol., 2014, 7,2113-2122.
 
9.
Migliorati C., Schubert M., Peterson D.:Bisphosphonate-associated osteonecrosis ofmandibular and maxillary bone. Cancer 2005,104, 83-88.
 
10.
Kuhl S., Walter C., Ascham S,, Pfeffer R.:Bisphosphonate-related osteonecrosis of thejaws – a review. Oral Oncol., 2012, 48, 10,938.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783