PL EN
PRACA ORYGINALNA
Skuteczność nauczania studentów procedury badania zaburzeń skroniowo-żuchwowych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Prosthodontics and Orthodontics, Dental Institute Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, Polska
 
2
Private practice, Professor Loster's Orthodontics, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-07-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-08-2022
 
 
Data akceptacji: 06-09-2022
 
 
Data publikacji: 07-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Grochala   

Department of Prosthodontics and Orthodontics, Dental Institute Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, Montelupich 4, 31-155, Kraków, Polska
 
 
Prosthodontics 2022;72(3):211-221
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Trudności w zakresie wykonywania badania mięśni żucia i stawów skroniowo-żuchwowych przez studentów kierunku lekarsko-dentystycznego były inspiracją do przedstawienia i nauki badania wg standaryzowanego kwestionariusza BKD/ZCURNŻ.

Cel pracy:
Ocena skuteczności dydaktycznej w nauce badania klinicznego układu ruchowego narządu żucia, zgodnie z kwestionariuszem BKD/ ZCURNŻ, wśród studentów piątego roku studiów kierunku lekarsko-dentystycznego.

Materiał i metody:
Pięćdziesięciu pięciu studentów kierunku lekarsko-dentystycznego wzięło udział w badaniu. Protokół badania zawierał teoretyczne informacje na temat procedur klinicznych badania według BKD/ZCURNŻ osi I, które były przedstawione podczas wykładu. Podczas seminarium grupom od czterech do sześciu studentów przedstawiono praktyczną procedurę manualną badania. Grupy te zostały zbadane wg BKD/ZCURNŻ przez doświadczonego lekarza i studenta. Wyniki badań były porównywane kolejno przez lekarza i studenta, ze statystykami obliczonymi za pomocą programu R.

Wyniki:
Do analizy włączono 47 studentów, w tym 34 kobiety i 13 mężczyzn. Wyniki badania w zmiennych jakościowych były zbliżone (od 85% do 100% powtarzalności), z wyjątkiem identyfikacji bólu podczas maksymalnego otwarcia ust oraz identyfikacji przesunięcia linii pośrodkowej, które wykazywały zgodność odpowiednio 78% i 74%. Największą zgodność (bardzo dobrą) uzyskano przy pomiarach maksymalnego otwarcia ust i odległości międzysiecznej (ICC = 0,937), natomiast najsłabszą zgodność zaobserwowano w pomiarach dźwięków wytwarzanych podczas ruchów żuchwy (ICC < 0,4).

Wnioski:
Nauka badania klinicznego układu ruchu narządu żucia, studentów V roku studiów kierunku lekarsko-dentystycznego z wykorzystaniem kwestionariusza osi I BKD/ZCURNŻ opisaną metodą, okazała się skuteczna.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top