PL EN
RESEARCH PAPER
The activity of Dentosept A against yeast-like fungi
 
More details
Hide details
1
Wrocław Medical University
 
2
Medical University of Gdańsk
 
3
Phytopharm Klęka SA
 
 
Prosthodontics 2013;63(4):262-271
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (39)
1.
Kozłowski Z., Konopka T.: Wybrane zagadnienia z farmakoterapii chorób błony śluzowej jamy ustnej. Dent. Med. Probl., 2004, 41, 119-123.
 
2.
Sartoratto A., Machado A. L. M., Delarmelina C., Figueira G. M., Duarte M. C. T., Rehder V. L. G.: Composition and antimicrobial activity of essential oils from aromatic plants used in Brazil. Braz. J. Microbiol., 2004, 35, 2, 75-280.
 
3.
Kędzia B.: Przeciwdrobnoustrojowe działanie Ol. Chamomille i jego składników. Herba. Pol. 1991, 37, 29-38.
 
4.
Jirovetz L., Buchbauer G., Denkova Z., Slavchev A., Stoyanova A., Schmidt E.: Chemical composition, antimicrobial activities and odor descriptions of various Salvia sp. and Thuja sp. essential oils. Ernahrung/ Nutrition, 2006, 30 (4), 152-159.
 
5.
Pauli A.: Anticandidal low molecular compounds from higher plant with special reference to compounds from essential oils. Med. Res. Rev. 2006, 26, 223-268.
 
6.
Kamatou G. P. P., Viljoen A. M.: A review of the application and pharmacological properties of α-bisabolol and α-bisabolol-rich oils. J. Am. Oil Chem. Sci., 2010, 87, 1-7.
 
7.
Owlia P., Rassooli I., Saderi H.: Antistreptococcal and antioxidant activity of essential oil from Matricaria chamomilla L. Res. J. Biol. Sci., 2007, 2, 155-160.
 
8.
Sokovic M. D., Vukojevic J., Marin P. D., Brkic D. D., Vajs V., van Griensven L. J. L. D.: Chemical composition of essential oils of Thymus and Mentha species and their antifungal activities. Molecules, 2009, 14, 238- 249.
 
9.
Grigoleit H. G., Grigoleit P.: Pharmacology and preclinical pharmacokinetics of peppermint oil. Phytomed., 2005, 12, 612-616.
 
10.
Imelouane B., Amhamdi H., Wathelet J. P., Wathelet M., Ankit M., Khedid K., El Bachiri A.: Chemical composition and antimicrobial activity of essential activity of essential oil of Thymus vulgaris from Eastern Marocco. Int. J. Agricult. Biol., 2009, 11 (2), 205-208.
 
11.
McKey D., Blumberg J. B.: A review of the bioactivity and potential health benefis of Chamomile tea (Matricaria recutita L.). Phytother. Res., 2006, 20, 519-530.
 
12.
Fan M., Chen J.: Studies on antimicrobial activity of extracts from thyme. Wie Sheng Wu Xue Bao., 2001, 41(4), 499-501.
 
13.
Saeed S., Tariq P.: Antibacterial activities of Mentha piperita, Pisum sativum and Momordica charantia. Pak. J. Biol., 2005, 37(4), 997-1001.
 
14.
Kalemba D., Kunicka A.: Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Curr. Med. Chem. 2003, 10, 813-829.
 
15.
McKay D. L., Blumberg J. B.: A review of the bioactivity and potential healty benefits of peppermint tea (Mentha piperita L.) Phytother. Res., 2006, 20, 619-633.
 
16.
Soković M., Glamočlija J., Marin P. D., Brkić D., van Griensven L. J.: Antibacterial effects of the essential oils of commonly consumed medical herbs using an in vitro model. Molecules, 2010, 15, 7532-7546.
 
17.
Kędzia A.: Działanie Dentoseptu A na bakterie beztlenowe wyodrębnione z zakażeń w obrębie jamy ustnej. Post. Fitoter., 2006, 1, 11-15.
 
18.
Konopka T., Karolewska E., Rzeszut A.: Ocena kliniczna Dentoseptu w całościowym odkażaniu jamy ustnej. Czas. Stomat. 2010, 63, 34-40.
 
19.
Kędzia A.: Działanie Dentoseptu na bakterie beztlenowe wyizolowane z kieszonek dzią- słowych. Czas. Stomatol., 2000, LIII, 479- 484.
 
20.
Janas A., Grzesiak-Janas G., Olszewski D.: Wyniki leczenia niektórych jednostek chorobowych w chirurgii stomatologicznej preparatami Dentosept i Dentosept A Porad. Stomatol., 2008, 10, 245-248.
 
21.
Kusa-Podkańska M., Wysokińska-Miszczuk J.: Leczenie Gingivostomatitis herpetica z zastosowaniem preparatów: Dentosept i Dentosept A – opis przypadku. Stomatol. Współcz., 2010, 17, 16-19.
 
22.
Mierzwińska-Nastalska E., JaworskaZaremba M., Błachnio S., Tańska M., BorsukNastaj B., Spiechowicz E.: Profilaktyka stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej u użytkowników uzupełnień protetycznych – kliniczna i laboratoryjna ocena preparatu Corega Tabs. Protet. Stomatol., 2008, LVIII, 183-193.
 
23.
Radwan-Oczko M., Kozłowski Z., Kazanowska M.: Pathological changes of the oral mucosa in patients attending outpatient Clinic of Periodontology and Oral pathology – the analysis of years 2006-2009. J Stomatol., 2011, 64, 186-199.
 
24.
Krawiecka E., Jankowski M., Kryś J., Radecka M., Smoczyńska-Marczak M., Piotrowska I., Szponar E.: Ocena stanu jamy ustnej i występowania Candida u ogólnie zdrowych polskich i zagranicznych studentów stomatologii. Dental Forum, 2013, 1, 21-25.
 
25.
McIntyre G. T.: Oral candidos. Dent. Update, 2001, 28, 132-139.
 
26.
Farah C. S., Lynch N., MaCullough M. J.: Oral fungal infections: an update for the general practitioner. Aust. Dent., 2010, 55suppl, 48-54.
 
27.
Tobudic S., Kratzer C., Lassnigg A., Presterl E.: Antifungal susceptibility of Candida albicans in biofilms. Mycoses, 2012, 55, 199-204.
 
28.
Rautemaa R., Ramage G.: Oral candidosis – clinical challenges of a biofilm disease. Crit. Rev. Microbiol., 2011, 37, 328-326.
 
29.
Kurnatowska A.: Wybrane zagadnienia z mikrobiologii medycznej. Promedi, Łódź 1992.
 
30.
Krzysiak P., Skóra M., Macura A. B.: Atlas grzybów chorobotwórczych człowieka. MedPharm, Wrocław 2011.
 
31.
National Committee for Clinical Laboratory Standards. Reference method for broth dilution antifungal susceptibility testing of yeasts: approved standards. M27-A2. Wayne P. A. NCCLS 1997.
 
32.
Kędzia A., Wierzbowska M., Kufel A., Ciecierski M.: Wrażliwość bakterii beztlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych na Dentosept. Post. Fitoter., 2012, 1, 11-14.
 
33.
Kędzia A., Kochańska B., Półjanowska M., Kędzia A. W., Wojtaszek-Słomińska A., Wierzbowska M., Kwapisz E.: Activity of Dentosept on yeastlike fungi responsible for infections of oral cavity. Polish. J. of Environ. Stud., 2008, 17, 6A, 9-13.
 
34.
Kędzia A., Wierzbowska M., Kufel A.: Działanie Dentoseptu na pałeczki Helicobacter pyroli. Post. Fitoter., 2007, 1, 2-6.
 
35.
Pietruska M., Sobaniec S., Skurska A., Dolińska E., Knaś M., Kurowski P., Pietruski J., Cechowska-Pasko M.: Ocena wpływu płukanki Dentosept® na stan kliniczny przyzę- bia oraz aktywność egzoglikozydaz w płynie dziąsłowym pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Czas. Stomat., 2009, 4, 254-261.
 
36.
Gerreth K., Borysewicz-Lewicka M.: Ocena skuteczności płukanki do jamy ustnej Dentosept w leczeniu stanu zapalnego dziąseł u pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie. Dental Forum, 2009, 1, 45-48.
 
37.
Gendreau L., Loewy Z. G.: Epidemiology and etiology of denture stomatitis. J. Prosthodont., 2011, 20, 251-260.
 
38.
Weber-Dubaniewicz M., Bereznowski Z.: Stężenie białka całkowitego, laktoferyny, lizozymu, i immunoglobuliny A (IgA) w ślinie użytkowników ruchomych protez akrylowych. Protet. Stomatol., 2007, LVII, 1, 5-12.
 
39.
Johnson C. C., Yu A., Lee H., Fidel Jr P. L., Noverr M. C.: Development of a contemporary animal model of Candida albicans – associated denture stomatitis using a novel inra oral denture system. Infect. Immun., 2012, 80, 1736-1743.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top