PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza zmian wartości siły retencji w trójelementowych układach koron teleskopowych wykonanych z tlenku cyrkonu – część I
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Warsaw
 
2
National Research Institute in Radom
 
 
Prosthodontics 2014;64(6):393-405
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (20)
1.
Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. PZWL Warszawa 2008.
 
2.
Haupfauf L.: Protetyka stomatologiczna. Protezy częściowe. Urban & Partner Wrocław 1997.
 
3.
Pietruski J.K., Pietruska M.D., Stokowska W., Pattarelli G.M.: Protezy overdenture – wybrane możliwości zastosowania w rehabilitacji narządu żucia. Czas. Stomatol., 2001, 7, 461-468.
 
4.
Ruchała-Tyszler A., Loster B.W.: Zastosowanie protez typu overdenture wspartych na wszczepach zębowych u pacjentów bezzębnych – przegląd piśmiennictwa. Implantoprotetyka, 2007, 4, 38-41.
 
5.
Dąbrowa T., Panek H., Makacewicz S.: Rodzaje mechanizmów utrzymujących protezy częściowe ruchome za pomocą koron podwójnych. Dent. Med. Probl., 2004, 41, 3, 521-525.
 
6.
Koczorowski R., Brożek R., Hemerling M.: Wykorzystanie elementów precyzyjnych w leczeniu implantoprotetycznym. Dent. Med. Probl., 2006, 43, 3, 421-428.
 
7.
Koeck B., Wagner W.: Implantologia. Urban&Partner Wrocław 2004.
 
8.
Majewski S.: Rekonstrukcja zębów uzupeł- nieniami stałymi. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Protetyki Kraków 2005.
 
9.
Heckmann S. Schrott A., Graef F., Wichmann M., Weber H.: Mandibular two-implant telescopic overdenture. 10-years clinical and radiographical results. Clin. Oral Imp. Res., 2004, 15, 560-569.
 
10.
Ciechowicz B., Mierzwińska-Nastalska E., Wojda M., Kochanek-Leśniewska A., Michalik R.: Zastosowanie uzupełnień ceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu u pacjenta po operacji guza przysadki mózgowej – opis przypadku. Protet. Stoamatolol., 2011, 1, 43– 50.
 
11.
Kochanek-Leśniewska A., Ciechowicz B., Wojda M., Michalik R.: Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych. Protet. Stomatol., 2012, 3, 190- 196.
 
12.
Beuer F., Edelhoff D., Gernet W., Naumann M.: Parameters affecting retentive force of electroformed double-crown system. Clin. Oral Invest., 2010, 14, 129-135.
 
13.
Güngör M. A., Artunç C., Sonugelen M.: Parameters affecting retentive force of conus crowns. J. Oral Rehabil., 2004, 31, 271-277.
 
14.
Stancić I., Jelenković A.: Retention of telescopic denture in elderly patients with maximum partially edentulous arch. Gerodontology, 2008; 25, 162-167.
 
15.
Krupień T.: Korony teleskopowe. Nowoczesny Technik Dentystyczny, 2008, 16, 5, 31-32.
 
16.
Ciaputa T., Ciaputa A.: Podstawy wykonawstwa prac protetycznych. Elamed. Katowice 2009.
 
17.
Szentpetery V., Lautenschlager C., Setz J.M.: Frictional telescopic crowns in severely reduced dentitions: a 5-year clinical outcome study. Int. J. Prosthodont., 2012, 25, 3, 217-220.
 
18.
Güngör M. A., Artunç C., Sonugelen M., Toparli M.: The evaluation of the removal forces on the conus crowned telescopic prostheses with the finite element analysis (FEA). J. Oral Rehabil., 2002, 29, 1069-1075.
 
19.
Bayer S., Stark H., Mues S., Keilig L., Schrader A., Enkling N.: Retention force measurement of telescopic crowns. Clin. Oral Invest., 2010, 14, 607-611.
 
20.
Weigl P., Lauer HC.: Advanced biomaterials used for a new telescopic retainer for removable denture. Part I. J. Biomed. Mater. Res., 2000, 53, 320-336.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top