PL EN
RESEARCH PAPER
The influence of the canals sealers due to bond strength of fiberglass posts to root dentin
 
More details
Hide details
1
Zakład Technik i Technologii Dentystycznych UM w Poznaniu
 
2
Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
3
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia
 
4
Zakład Technik i Technologii Dentystycznych UM w Poznaniu
 
 
Prosthodontics 2015;65(1):28-34
 
 
REFERENCES (18)
1.
Zielińska R., Dejak B., Suchorzewski A.:Porównanie właściwości zębów odbudowywanychwkładami koronowo – korzeniowymilanymi i standardowymi kompozytowymiwzmocnionymi włóknami szklanymi na podstawiepiśmiennictwa. Protet. Stomatol., 60,37-43.
 
2.
Pryliński M.: Estetyka biała i czerwona.Elamed, Katowice 2010.
 
3.
Soares C.J., Pereira J.C., Valdivia A.D.C.U.,Novais V.R., Meneses H.S.: Influence of resincement and post configuration on bondstrength to root dentine. Inter. Endod. J., 2012,45, 136-145.
 
4.
Goiracci C., Tovares A.U., Fabionelli A.,Monticelli F., Rafaelli O., Tay F., Ferrari M.:The adhesion between fiber posts and rootcannal walls: Comparison between microtensileand push-out bond strength measurments.Eur. J. Oral Sci., 2004, 112, 353-361.
 
5.
Mello J., Robazza C.R.C., Antoniazzi J.H.:Influence of Er: YAG laser irridation on apicalsaling of four different sealers. Braz. Dent.J., 2004, 15, 190-193.
 
6.
Miletić J., Pezelj-Ribaric S., Karlovic Z.,Bośniak A., Anić J.: Apical leakage of fiveRoot canal sealers after one year of storage. J.Endod., 2002, 28, 431-432.
 
7.
Miletić J., Anić J., Pezelj-Ribaric S., Jukić S.:Leakage of five root canal sealers. Int. Endod.J., 1999, 32, 415-418.
 
8.
De-Deus G., Namen F., Golan J.: Reducedlong-term sealing ability of adhesive root fillingsafter water – storage stress. J. Endod..,2008, 34, 322-325.
 
9.
Hiraishi N., Sadek F.T., King N.M., FerrariM., Pashley D.H., Tay F.: Susceptibility of apolycaprolactone-based root canal filling materialto degradation using an agar-well diffusionassay. Am. J. Dent., 2008, 21, 119-123.
 
10.
Pague F., Sirtes G.: Apical saling ability of This copy is for personal use only - distribution prohibited.Resilion/Epiphany versus gutta-percha/AH Plus: immediate and 16 – months leakage. Int.Endod. J., 2007, 40, 722-729.
 
11.
Bergholz C., Hör D., Zirkel C.: Endodoncja.Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.
 
12.
Pemeijer C.H., Zmener O.: Materiały na bazieżywic do wypełniania kanałów korzeniowych.Stomatol. Estet., 2011, 6, 33-46.
 
13.
Wachlarowicz A.J., Joyce A.P., Roberts S.,Pashley D.H.: Effect of endodontic irrigantson the bond strength of Epiphany sealer todentin. J. Endod., 2007, 33, 152-155.
 
14.
Zawadka A.: Resilion – adhezyjny materiał dowypełniania kanałów korzeniowych – wstępneobserwacje. J. Stomatol., 2011, 64, 9-24.
 
15.
Tijan A.H.L., Nemetz H.: Wpływ zawierającegoeugenol uszczelniacza do wypeł-nień kanałów na retencję ćwieków mocowanychprzy użyciu cement kompozytowego.Quintessence, 1995, 3, 255-260.
 
16.
Latta M.A., Kelsey W.P., Murdoch C.M.:Effects of adhesive liner and provisional cementon the Bond strength of nickel/chrome/berylliumalloy cemented to dentin.Quintessence Int., 2005, 36, 817-823.
 
17.
Nogala R.: Ocena retencji i szczelności wkładówwzmacnianych włóknem szklanym w zależnościod użytych uszczelniaczy endodontycznych.Rozprawa doktorska. Łódź 2010.
 
18.
Callis E.M.: Reconstruction of endodonticallytreated teeth: A clinical gaudeline.Especializades Europeas S.A., Barcelona2009.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top