PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ stosowanych past do higieny protez na właściwości użytkowe tworzywa akrylowego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
2
Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
3
Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 17-12-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-04-2021
 
 
Data akceptacji: 09-06-2021
 
 
Data publikacji: 15-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Zofia Magdalena Kula   

Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
 
Prosthodontics 2021;71(2):155-161
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Higiena protez jest ważna funkcją służącą podnoszeniu komfortu użytkowania protez jak i przedłużeniu ich funkcjonalności. Oczyszczanie protezy można przeprowadzić metodą mechaniczną (szczoteczki do zębów, szczoteczki do protez) oraz chemiczną (pasty do zębów, środki dezynfekujące, proszki oraz tabletki czyszczące) lub przez połączenie obu np. przy pomocy szczoteczki i pasty oczyszczającej.

Cel pracy:
Celem pracy była ocena wpływu trzech różnych past do higieny protez na właściwości użytkowe materiału akrylowego.

Materiał i metody:
Badaniom poddano próbki akrylowe wykonane z żywicy Vertex Rapid Simplified, które poddano immersji trzech różnych past stosowanych do oczyszczania protez. Zbadano twardość, udarność próbek z karbem i bez, wytrzymałość na zginanie oraz chropowatość powierzchni.

Wyniki:
Uzyskane wyniki wskazują, iż największe osłabienie twardości materiału akrylowego spowodowało szczotkowanie pastami, które nie są przeznaczone do codziennych zabiegów higienizacji protez. Można stwierdzić, iż na negatywy wpływ past na twardość żywicy akrylowej, może mieć ich skład. Wartości udarności próbek bez karbu , były znacznie wyższe we wszystkich grupach niż wartości uzyskane w badaniu dla próbek z karbem. Każdy defekt, niedoskonałość w strukturze materiału, wpływa negatywnie na jego właściwości mechaniczne.

Wnioski:
Powszechnie stosowane pasty do oczyszczania protez mają niewielki wpływ na ich właściwości mechaniczne, jednak przy dłuższym czasie ich stosowania, mogą negatywnie wpływać na chropowatość materiału akrylowego.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top