PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ odżywiania na stan tkanek jamy ustnej warunkujących prawidłowe użytkowanie osiadających uzupełnień protetycznych w populacji osób starszych
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Data publikacji: 05-12-2018
 
Prosthodontics 2018;68(4):373–384
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Starzenie się organizmu jest zjawiskiem nieuniknionym, jednak długość życia systematycznie się wydłuża pomimo pogarszającego się z wiekiem stanu zdrowia. Polska od lat znajduje się w pierwszej trzydziestce krajów demograficznie starych. W okresie 1950-2005 udział ludności w wieku powyżej 64 lat wzrósł ponad dwa razy.2 Skutkuje to potrzebą aktualizacji wiedzy na temat fizjologii i zmian zachodzących w organizmie osób starszych, aby móc przewidzieć kierunek atrofii i wdrożyć właściwą terapię protetyczną. Prawidłowe odżywianie zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym warunkuje zdrowie całego organizmu, a zatem także stan tkanek jamy ustnej. Na podstawie wybranego piśmiennictwa przedstawiono pogląd dotyczący wpływu składników diety na stan jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem populacji osób starszych użytkujących osiadające uzupełnienia protetyczne. Zmiany w obrębie jamy ustnej pojawiające się z wiekiem powodują postępującą utratę zębów, a w konsekwencji konieczność użytkowania protez zębowych. Uzupełniania protetyczne osiadające przenoszą siły żucia na kość poprzez błonę śluzową. Zdrowie tych tkanek jest niezbędne dla uzyskania prawidłowej stabilizacji i retencji protez, wydolności żucia oraz umożliwia stosowanie zbilansowanej, pełnowartościowej diety.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783