PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wpływ stanu uzębienia i rehabilitacji protetycznej na rozwój patologii przewodu pokarmowego – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-10-2021
 
 
Data akceptacji: 04-11-2021
 
 
Data publikacji: 19-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Maria Gadomska   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Binieckiego 6, 02-097, Warszawa, Polska
 
 
Prosthodontics 2022;72(1):14-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Czynność żucia jest ważną funkcją zapewniającą możliwość właściwego odżywienia pacjenta. Stan jamy ustnej, w tym obecność zębów własnych pacjenta oraz uzupełnienie ich braków w istotny sposób determinują ilość i jakość spożywanego pokarmu. Oczywistą konsekwencją niewłaściwej diety, spowodowanej brakiem efektywnej czynności żucia może być niedożywienie, jednak brany pod uwagę jest również wpływ tego aspektu na rozwój otyłości. Schorzeniem, dla którego rodzaj diety postrzegany jest jako jego potencjalny czynnik ryzyka jest zapalenie błony śluzowej żołądka wywołane zakażeniem Helicobacter pylori. Utrata zębów łączona jest z częstszym występowaniem schorzeń, takich jak rak przełyku i żołądka. Obecnie jako główny powód takiej korelacji wymieniany jest wpływ zmiany flory bakteryjnej jamy ustnej, który następuje u pacjentów tracących własne zęby na stymulację procesu kancerogenezy. Z drugiej strony rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protez całkowitych oraz częściowych osiadających, mająca na celu odtworzenie czynności żucia, może nieść za sobą ryzyko zakażenia spowodowanego lokalnym namnażaniem Candida albicans. W świetle przedstawionych powyżej hipotez, istotne jest określenie wpływu braku uzębienia oraz jego uzupełnienia z zastosowaniem ruchomych uzupełnień protetycznych na wskaźniki omawianych chorób.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top