PL EN
OPIS PRZYPADKU
Rehabilitacja implantoprotetyczna po leczeniu chirurgicznym, rekonstrukcji, radioterapii i chemioterapii pacjenta z mięsakiem żuchwy – opis przypadku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dariusz Rolski   

Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Nowogrodzka 59 paw. XI A, 02-006, Warszawa, Polska
Data nadesłania: 26-05-2021
Data ostatniej rewizji: 06-06-2021
Data akceptacji: 09-06-2021
Data publikacji: 15-06-2021
 
Prosthodontics 2021;71(2):177–184
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia przypadek kliniczny rehabilitacji implantoprotetycznej pacjenta poddanego zabiegowi odcinkowej resekcji kości żuchwy w przebiegu leczenia mięsaka, z natychmiastową rekonstrukcją ubytku pooperacyjnego wolnym, ukrwionym przeszczepem z kości strzałki. Rozległość ubytku pooperacyjnego, a co za tym idzie wielkość przeszczepu, komplikacje pooperacyjne w postaci pęknięcia płyty rekonstrukcyjnej, spowodowały ograniczenie liczby planowanych wszczepów śródkostnych. Dwa wszczepy umieszczone w przeszczepie w odcinku bródkowym kości żuchwy, zdecydowały o zastosowaniu ruchomego uzupełnienia protetycznego w postaci protezy szkieletowej dolnej typu OVD. Adaptacja do nowego uzupełnienia protetycznego przebiegła u pacjenta bardzo szybko, znacznie poprawiła się stabilizacja protezy i wydolność żucia w porównaniu do sytuacji przed leczeniem implantoprotetycznym, kiedy pacjent użytkował konwencjonalną protezę szkieletową.
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783