PL EN
RESEARCH PAPER
Overdentures supported by Osteoplant implants in difficult types of prosthetic area
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Medical Sciences
 
 
Prosthodontics 2013;63(2):119-126
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (22)
1.
Liddelow G., Henry P.: The Immediately Loaded Single Implant-Retained Mandibular Overdenture: A 36-Month Prospective Study. Int. J. Prosthodont., 2010, 23, 1, 13-21.
 
2.
Osman R., Payne A., Ma S.: Prosthodontic Maintenance of Maxillary Implant Overdentures: A Systematic Literature Review. Int. J. Prosthodont., 2012, 25, 4, 381- 391.
 
3.
Rentsch-Kollar A., Huber S., MericskeStern R.: Mandibular Implant Overdentures Followed for Over 10 Years: Patient Compliance and Prosthetic Maintenance. Int. J. Prosthodont., 2010, 23, 2, 91-98.
 
4.
Żmudzki J., Chladek W.: Rozpoznanie biomechaniki protez overdentures mocowanych do pojedynczego implantu. Protet. Stomatol., 2010, LX, 1, 22-27.
 
5.
Ciechowicz K., Mateńko D., Feder T., Kubani M., Zadurska M.: Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne pacjentów z zespołem ektodermalnym. Protet. Stomatol., 2007, LVII, 3, 157-162.
 
6.
Rolski D., Gładkowski J., Nieborak R., Gładkowska M., Mierzwińska-Nastalska E., Starościak S., Jaworowski J., Ciechowicz K., Mateńko D.: Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjentów po resekcji żuchwy z powodu nowotworu. Protet. Stomatol., 2009, LIX, 2, 119-127.
 
7.
Rolski D., Kurpiel P., Nieborak R., Gładkowska M., Ciechowicz K., Mateńko D., Starościak S., Jaworowski J.: Interdyscyplinarna rehabilitacja pacjentów po operacjach nowotworów w obrębie żuchwy z wykorzystaniem metod implantoprotetycznych – opis przypadków. Protet. Stomatol., 2009, LIX, 6, 428-435.
 
8.
Koczorowski R., Brożek R., Hemerling M.: Wykorzystanie elementów precyzyjnych w leczeniu implantoprotetycznym. Dent. Med. Probl., 2006, 43, 3, 421-428.
 
9.
Koczorowski R.: Zastosowanie zamków ASC- 52 jako elementów retencyjnych dolnej protezy wspartej na dwóch wszczepach filarowych. Opis przypadku. Protet. Stomatol., 2007, LVII, 1, 56-59.
 
10.
Mackie A., Lyons K., Thomson W., Payne A.: Mandibular Two-Implant Overdentures: Prosthodontic Maintenance Using Different Loading Protocols and Attachment Systems. Int. J. Prosthodont., 2011, 24, 5, 405-416.
 
11.
Mackie A., Lyons K., Thomson W., Payne A.: Mandibular Two-Implant Overdentures: Three-Year Prosthodontic Maintenance Using the Locator Attachment Systems. Int. J. Prosthodont., 2011, 24, 4, 328-331.
 
12.
Śmielak B., Biesaga R., Knytel M.: Wykorzystanie prefabrykowanej belki jako elementu retencyjnego dla utrzymania protez typu overdentures wspartych na implantach – opis przypadku. Protet.Stomatol., 2011, LXI, 1, 51-55.
 
13.
Andreiotelli M., Att W., Strub J. R.: Prosthodontic Complications with Implant Overdentures: A Systematic Literature Review. Int. J. Prosthodont., 2010, 23, 3, 195- 203.
 
14.
Thomason M., Feine J., Exley C.: The York Consensus Statment on Implant-Suported Overdentures. Eur. J. Prosthodont. Rest. Dent., 2009, 17, 4, 164-165.
 
15.
Cune M., Burgers M., Kampen F., Putter C., Bilt A.: Mandibular Overdentures Retained by Two Implants: 10-Year Results from a Crossover Clinical Trial Comparing BallSocket and Bar-Clip Attachments. Int. J. Prosthodont., 2010, 23, 4, 310-317.
 
16.
Lachmann S., Kimmerle-Muller E., Gehring K., Axmann D., Gomez-Roman G., Watzek G., Weber H.: A Comparison of ImplantSupported, Bar– or Ball-Retained Mandibular Overdentures: A Retrospective Clinical, Microbiologic, and Immunologic Study of 10 Edentulous Patients Attending a Recall Visit. Int. J. Prosthodont., 2007, 20, 1, 37-42.
 
17.
Chung K., Whiting D., Kronstrom M., Chan D., Wataha J.: Retentive Characteristics of Overdenture Attachments During Repeated Dislodging and Cyclic Loading.Int. J. Prosthodont., 2011, 24, 2, 127-129.
 
18.
Krennmair G., Krainhofner M., Piehslinger E.: The Influence of Bar Design (Round Versus Milled Bar) on Prosthodontic Maintenance of Mandibular Overdentures Supported by 4 Implants: A 5-Year Prospective Study. Int. J. Prosthodont., 2008, 21, 6, 514-520.
 
19.
Okoński P.: Obiektywna i subiektywna ocena wydolności żucia u pacjentów leczonych z zastosowaniem protez typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne. Protet. Stomatol., 2006, LVI, 1, 8-15.
 
20.
Gładkowski J., Gładkowska M., Łomżyński Ł., Mierzwińska-Nastalska E., Mateńko D., Ciechowicz K.: Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej żuchwy z zastosowaniem stereolitograficznych szablonów chirurgicznych – obciążenie natychmiastowe. Protet. Stomatol., 2011, LXI, 6, 453-458.
 
21.
Stendera P., Grochowski P.: Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie. Protet. Stomatol., 2010, LX, 6, 479- 483.
 
22.
Śliwowski K., Zagalak R.: Nowa koncepcja leczenia implantoprotetycznego bezzębnej żuchwy. Implantoprotet., 2008, 9, 2, 20-26.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top