PL EN
PRACA ORYGINALNA
Porównanie wielkości kąta zwilżania mas wyścielających Flexor®, Molloplast® B i GC-Reline II Soft®
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-03-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-03-2021
 
 
Data akceptacji: 17-03-2021
 
 
Data publikacji: 24-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Zdzislaw Artur Bogucki   

Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Krakowska 25, 50-432, Wrocław, Polska
 
 
Prosthodontics 2021;71(1):67-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Kliniczne zastosowanie trwale miękkich mas wyścielających jest dobrze znane. Są one stosowane w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych spowodowanych oddziaływaniem twardej płyty protezy na śluzówkowo-kostne podłoże protetyczne. Można je stosować do wyścielania protez całkowitych lub częściowych. Istotne jest ich zastosowanie w leczeniu po operacyjnym w obrębie twarzoczaszki, szczególnie w protezach po rozszczepie podniebienia oraz protezach poresekcyjnych. Badania ich właściwości są opisywane w literaturze, jednak przeprowadzono niewiele badań dotyczących zwilżalności tych materiałów.

Cel pracy:
Celem pracy jest ocena kąta zwilżania oraz właściwości hydrofilowych lub hydrofobowych trzech materiałów elastycznych na bazie żywicy silikonowej: Molloplast® B, Flexor® i GC-Reline II Soft®.

Materiał i metody:
Cylindryczne próbki wykonane z Molloplast® B, Flexor® i GC-Reline II Soft® zostały umieszczone w elektronicznych urządzeniach pomiarowych. Kąt zwilżania badano natychmiast po wykonaniu próbek, po tygodniu, miesiącu i po trzech miesiącach.

Wyniki:
Wyniki pomiarów kąta zwilżania miękkich materiałów przedstawiono w tabelach. Po trzech miesiącach kąt zwilżania próbek Flexor® wyniósł 104,85°, był wyższy niż w przypadku pierwszego pomiaru - o 2,70° (2,63%). Dla Molloplast® B średni kąt zwilżania wyniósł 106,35° po trzech miesiącach i był o 0,04 stopnia wyższy (0,37%), zaś dla GC-Reline II Soft®po trzech miesiącach średnia wartość kąta wzrosła z 104,44 ° do 104,7° (0,24%).

Wnioski:
Z wyników niniejszej serii badań wynika, że różnice we wskaźniku kąta zwilżania były nieistotne w leczeniu klinicznym.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top