PL EN
RESEARCH PAPER
Possibilities and limitations of retention and stabilization improvements of prosthetic restorations in post-operative patients
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
2
Medical University of Warsaw
 
3
Katedra Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
 
 
Prosthodontics 2015;65(5):429-437
 
 
REFERENCES (14)
1.
Cancer Trends Progress Report – 2011/2012Update, National Cancer Institute, NIH,DHHS, Bethesda, MD, August 2012, http://progressreport.cancer.g...
 
2.
Wojciechowska U, Didkowska J, ZatońskiW: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010roku. Centrum Onkologii Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie, Warszawa, 2012.
 
3.
Brown LM, Check DP, Devesa SS: Oral cavityand pharynx cancer incidence trends by subsitein the United States: changing gender patterns.J Oncol 2012; 2012: 649498.
 
4.
Jassem J, Kawecki A, Krajewski R, i wsp.:Zalecenia diagnostyczno-terapeutycznedla wybranych nowotworów głowy i szyi.Postępy w chirurgii głowy i szyi, 2006; 1:6-39.
 
5.
Gliński B, Ząbek M, Urbański J: Podstawowezasady postępowania z chorymi na raka płaskonabłonkowegogłowy i szyi. Współczesnaonkologia 2006; 6: 263-267.
 
6.
Beumer III J, Curtis TA, Marunick MT:Maxillofacial rehabilitation: Prosthodonticand surgical considerations. Medico DentalMedia International, St. Louis 1996.
 
7.
Malik J: Leczenie protetyczne pacjentów poresekcji szczęki lub żuchwy. Protet Stomatol1980; 6: 343-348.
 
8.
Ciechowicz B, Rusiniak-Kubik K,Niesłuchowska M: Rehabilitacja protetycznaw wielospecjalistycznym leczeniu chorychpo zabiegach resekcji szczęki i żuchwy z powodunowotworów. Protet Stomatol 1991; 3: 110-114.
 
9.
Składowski K, Grządziel A, Hutnik M, WygodaA, Sąsiadek W, Rutkowski T, Lukaszczyk-WidełB, Trela K, Łuczak A, Ślusarek K: Klinicznezasady planowania i realizacji radioterapiimodulacją intensywności wiązki (IMRT) uchorych na nowotwory głowy i szyi – część 1.Onkol Prakt Klin 2007; 3, 5: 241-248.
 
10.
Meraw SJ, Reeve CM: Dental considerationsand treatment of the oncology patient receivingradiation therapy. J Am Dent Assoc1998; 129: 201-205.
 
11.
Milecki P: Wybrane aspekty objawów ubocznychradioterapii nowotworów głowy i szyi.Postępy w chirurgii głowy i szyi 2004; 1: 15-32.
 
12.
Morrish RB, Chan E, Silverman S, Meyer J,Fu KK, Greenspan D: Osteonecrosis in patientsirradiated for head and neck carcinoma.Cancer 1981; 47: 1980-1983.
 
13.
Schoen PJ, Reintsema H, Raghoebar GM,Vissink A, Roodenburg JLN: The use of implantretained mandibular prostheses in theoral rehabilitation of head and neck cancerpatients. A review and rationale for treatmentplanning. Oral Oncol 2004; 40: 862-871.
 
14.
Beumer 3rd J, Roumanas E, Nishimura R:Advances in osseointegrated implants fordental and facial rehabilitation following majorhead and neck surgery. Semin Surg Oncol1995; 11: 200-204
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top