PL EN
RESEARCH PAPER
Assessment of the impact of acrylic resin complete dentures on saliva secretion in patients with type 2
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Protetyki Stomatologicznej
 
2
Poznań University of Medical Sciences
 
 
Prosthodontics 2015;65(5):419-428
 
 
REFERENCES (18)
1.
Szyszkowska A, Matuszkiewicz P: Objawychorobowe w jamie ustnej u pacjentów chorychna cukrzycę. Porad Stomatol 2010; 7-8:284-287.
 
2.
Dorocka-Bobkowska B, ZozulińskaZiółkiewiczD, Wierusz-Wysocka B, SzumałaKąkolA, Koczorowski R: Występowanie objawówpodmiotowych stomatopatii protetycznejz towarzyszącym zakażeniem grzybiczymu chorych na cukrzycę typu 2. Protet Stomatol2012; LXII, 1: 5-13.
 
3.
Frączak BA: Stan jamy ustnej w cukrzycy.Twój Prz Stomatol 2006; 4: 45-48.
 
4.
Nowak K, Schneider O, Śmielecka M,Dorocka-Bobkowska B: Zdolność buforowa ipH śliny u użytkowników protez całkowitych– badania wstępne. Czas Stomatol 2008; 61,8: 571-576.
 
5.
Hildebrandt T: Kserostomia problemem pacjentów w wieku starczym – czy tylko?Przegląd piśmiennictwa. Twój Prz Stomatol2012; 6: 28-32
 
6.
Kaczmarek U: Suchość jamy ustnej – etiologia,częstość występowania i rozpoznanie –na podstawie piśmiennictwa. Czas Stomatol2007; LX, 1: 20-31.
 
7.
Pregiel B, Wrzyszcz-Kowalczyk A, JankowskaK, Bujwid-Jagielska I: Kserostomia jako waż-ny problem zdrowotny ludzi starszych. PoradStomatol 2005; 1: 48-51.
 
8.
Pawlik AA: Obniżona zdolność wydzielaniaśliny. Twój Prz Stomatol 2006; 3: 56-60.
 
9.
Pochwalski M, Wojtowicz A: Suchość jamyustnej – kserostomia przyczyny, objawy,metody leczenia – przegląd piśmiennictwa.Nowa Stomatol 2003; 4, 26: 211-215.
 
10.
Kurnatowska A, Bieniek E: Zmiany w jamieustnej u chorych na cukrzycę insulinozależną.Dent Med Probl 2004; 41, 1: 113-118.
 
11.
Szczeklik A: Cukrzyca i zespół metaboliczny,Aldona Mikulska-Pyrczak, Choroby wewnętrznetom I. wyd. Medycyna Praktyczna.Kraków 2005, 1184-1214.
 
12.
Kaczmarek U: Leczenie suchości jamy ustnej– przegląd piśmiennictwa. Czas Stomatol2007; LX, 2: 88-95.
 
13.
Dabas N, Singh Phukela S, Yaday H: The SplitDenture: Managing Xerostomia in DenturePatients. A Case Report. J Indian ProsthodontSoc 2011; 1: 67-70.
 
14.
Strietzel F, et al.: Efficacy and Safety ofan Intraoral Electrostimulation Device forXerostomia Relief: A Multicenter RandomizedTrial. Arthritis Rheum 2011; 63: 180-190.
 
15.
Fedele S, et al.: Neuro-electrostimulation inthe treatment of hyposalivation and xerostomiain Sjögren’s syndrome: a salivary pacemaker.J Rheumatol 2008; 35, 8: 1489-1494.
 
16.
Strietzel F, et al.: Electrostimulating device inthe management of xerostomia. Oral Diseases2007; 13: 206-213.
 
17.
Lafaurie G, et al: Biotechnological advancesin neuro-electro-stimulation for the treatmentof hyposalivation and xerostomia. Med OralPatol Oral Cir Bucal 2009; 14, 2: 76-80.
 
18.
Sarapur S, Shilpashree HS: SalivaryPacemakers: A review. Dent Res J 2012; 9, 1:20-25.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top