PL EN
RESEARCH PAPER
Prosthetic rehabilitation of the patient with bilateral cleft lip palate. A case report
 
More details
Hide details
1
Medical University of Łódź
 
2
Medical University of Lodz
 
 
Prosthodontics 2015;65(5):438-444
 
 
REFERENCES (15)
1.
Matthews-Brzozowska T: Rozszczepy wargii podniebienia. Akademia Medyczna im.Piastów Śląskich we Wrcławiu. Wrocław2007.
 
2.
Gładkowski J: Ogólne zasady protetycznegoleczenia dorosłych pacjentów z rozszczepamipodniebienia. Protet Stomatol 1993; XLIII, 6:237-241.
 
3.
Sierpińska T, Gołębiewska M, Borys J,Bugała-Musiatowicz B, Piotrowski L, RybakS, Grabowska S: Interdyscyplinarne leczeniepacjentów z rozszczepami wargi i podniebienia.Protet Stomatol 2005; LV, 6: 436-440.
 
4.
Żółtak-Staroń M, Szymańska-Kozula R,Bereznowski Z: Zastosowanie niekonwencjonalnejprotezy szkieletowej w rehabilitacjiprotetycznej pacjenta z rozszczepem podniebienia(opis przypadku). Protet Stomatol2011; LXI, 2: 121-124.
 
5.
Antoszczuk A, Obuchowicz M, Knytel M,Dudkiewicz B: Rehabilitacja protetyczna pacjentaz rozszczepem podniebienia. MagStomatol 2012; 240, 6: 12-15.
 
6.
Kranjčic J, Žabarović D, Čelebić A, MehulićK, Komar D, Vojvodić D: Prostheticmodaltities used to treat cleft palate patientsin a University Clinic: a 10-year review. CollAntropol 2013; 37, 2: 423-429.
 
7.
Piórkowska K, Gładkowski J: Rehabilitacjaprotetyczna pacjentów z wadami wrodzonymi.Protet Stomatol 2008; LVIII, 1: 22-28.
 
8.
Wermker K, Jung S, Joos U, Kleinheinz J:Dental implants in cleft lip, alveolus and palatepatients: A systemic review. Int J Oral.Maxillofac Implants 2014; 29, 2: 384-390.
 
9.
Murat S, Gurbuz A, Genc F: ProstheticRehabilitation of a patient with bilateral cleftlip and palate using osseointegrated implantsand extracoronal resilient attachments: a casereport. Cleft Palate-Craniofac J 2011; 48, 3:342-347
 
10.
Wawrzyniak M, Koralewski M, Hędzelek W Michalska R, Plewik J: Rehabilitacja narzą-du żucia dorosłych pacjentów z rozszczepempodniebienia nie leczonych wcześniej protetycznie– opis przypadków. Protet Stomatol2012; LXII, 4: 259-263.
 
11.
Tuna SH, Pekkan G, Keyf F: A method forpositioning the premaxilla during impressionmaking for a patient with bilateral cleft lipand palate: A clinical report. J Prosthet Dent2006; 96: 233-236.
 
12.
Koczorowski R, Dorocka-Bobkowska B:Alternatywne metody rehabilitacji protetycznejpacjentów z rozszczepami wargi, wyrostkazębodołowego i podniebienia. MagStomatol 2001; 7-8: 44-47.
 
13.
Dobies K, Biedrzycki A, Rodak K:Pooperacyjne leczenie protetyczne (przypadkiwłasne). Protet Stomatol 1997; XLVII, 2:101-105.
 
14.
Grabikowska-Prowans K, Uchacz H,Krysiński Z, Szteke O: Leczenie pacjentów zrozszczepem wargi, wyrostka zębodołowegoi podniebienia twardego częściowymi protezamipokrywającymi. Protet Stomatol 1998;XLVIII, 1: 7-11.
 
15.
Prośba-Mackiewicz M, Śramkiewicz J,Zadrożny V, Ordyniec I: Leczenie protetycznepacjentów z rozszczepami podniebienia.Część II – opis przypadków. Protet Stomatol1994; XLIV, 6: 329-333.16.Panna-Babicz B, Matraszek H:Protetyczna rehabilitacja pacjentów z rozszczepempodniebienia – przypadki własne.Implantoprotetyka 2005; VI, 4: 9-12.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top