PL EN
PRACA ORYGINALNA
Mosty na podbudowie z dwutlenku cyrkonu – wybrane przypadki kliniczne. Część II
 
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Łódź
 
 
Prosthodontics 2016;66(1):64-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (17)
1.
Majewski SW: Podstawy protetyki w praktycelekarskiej i technice dentystycznej.Wydawnictwo Stomatologiczne SZS-W wKrakowie. Wydanie I Kraków 2000, 335-340.
 
2.
Koeck B, Wagner W: Implantologia.Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner.Wydanie I polskie pod redakcją S.W.Majewskiego. Wrocław, 2004, 2-6.
 
3.
Dejak B: Kompendium wykonywania uzupełnieńprotetycznych. Med Tour PressInternational. Otwock 2014, 91-102, 35.
 
4.
Kacprzak-Ogłuszka M, Dejak B: Wybór materiałuceramicznego do wykonania licówekceramicznych. Stomat Współ 2007; 14, 4: 31-36.
 
5.
Borchers L, Stiesch M, Bach FW, Buhl JC,Hubsch C, Kellner T: Influence of hydrothermaland mechanical conditions on thestrength of zirconia. Acta Biomaterialia 2010;6,12: 4547-52.
 
6.
Zhang Y, Lawn B: Fatigue sensivity of Y-TZPto microscale sharp-contact flaws. J BiomedMater-Res: App Biomater 2005; 72 B: 388-392.
 
7.
Groten M: Czteropunktowe rekonstrukcjeprotetyczne z ceramiki tlenkowo-cyrkonowej.Quintessence 2007; XV, 6: 345-352.
 
8.
Polleter H: Tlenek cyrkonu – białe złotouszlachetnione materiałem ceramicznyme.max Ceram Cosmetic Dent 2008; 2: 12-16.
 
9.
Reich S, Petschelt A, Lohbauer U: The effectof finish line preparation and layer thicknesson the failure load and fractography of ZrO2copings. J Prosth Dent 2008; 99, 5: 369-376.
 
10.
Rutten L, Rutten P: Nowe horyzonty w implantologiiestetycznej. QuintessencePeriodontologia-Implanty 2009; 1: 61-79.
 
11.
Lasek K, Okoński P, Mierzwińska-NastalskaE: Tlenek cyrkonu – właściwości fizyczne izastosowanie kliniczne. Protet Stomat 2009;59: 415-422.
 
12.
Mierzwińska-Nastalska E: Uzupełnienia ceramiczne.Postępowanie kliniczne i wykonawstawolaboratoryjne. Med Tour PressInterational. Otwock 2011.
 
13.
Baldissara P, Llukacej A, Ciocca L, ValarandoF, Scotti R: Translucenty of zirconia copingsmade with different CAD/CAM systems. JProsthet Dent 2010; 104: 6-12.
 
14.
Szczyrek P: Badanie wytrzymałości mechanicznejmateriałów ceramicznych stosowanychw wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych.Protet Stomat 2006; 56: 227-232.
 
15.
Spyropoulou PE, Giroux EC, Razzoog ME,Duff RE: Translucency of shaded zirconiacore material. J Prosthet Dent 2011; 105: 304-307.
 
16.
Grenade C, Mainjot A, Vanheusden A: Fitof single tooth zirconia copings: comparisonbetween various manufacturing processes. JProsthet Dent 2011; 105: 249-255.
 
17.
Nakamura K, Kanno T, Milleding P, OrtengrenU: Zirconia as a dental implant abutment material:a systematic review. Int J Prosthodont2010; 23: 299-309.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top