PL EN
RESEARCH PAPER
Interdisciplinary dental treatment of the patient with radicular cyst associated with a supernumerary tooth. A case report
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
3
Medical University of Warsaw
 
4
Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Prosthodontics 2015;65(3):252-259
 
 
REFERENCES (6)
1.
Gurgel C., Soares Cota A., Kobayashi T., SilvaS., Machado M., Rios D., Garib D., OliveiraT.: Case report Bilateral mesiodens in monozygotictwins: 3D diagnostic and management.Hindawi Publishing Corporation 2013,Art. ID 193614.
 
2.
Zabel M., Zawadka A.: Wielospecjalistycznepostępowanie u pacjentki z zatrzymanym górnym,przyśrodkowym zębem siecznym o atypowejbudowie. Czas. Stomatol., 2009, 62,722-727.
 
3.
Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., TomaszewskaR., Czopek J.: Guzy zawierające nabłonek zę-botwórczy z dojrzałym, włóknistym podścieliskiem,bez zębopochodnej ektomezenchymy,in: Nowotwory zębopochodne i guzynowotworopodobne kości szczękowych.,Wydawnictwo Kwintesencja 2009, 31-96.
 
4.
Panaś M., Zapała J.: Chirurgia wyrostka zę-bodołowego, in: Bartkowski B. eds. Chirurgiaszczękowo-twarzowa. Oficyna Wydawnicza„Ages” 1996, 113-153.
 
5.
Gava M.: What the general dental practitionershould know about cone beam computedtomograph technology. OHDMBSC 2009, 4,14-21.
 
6.
Miszczuk K., Miszczuk R., Sierpińska T.:Zastosowanie tomografii wolumetrycznejw diagnostyce stomatologicznej. Protet.Stomatol., 2012, 6, 428-433.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top