PL EN
RESEARCH PAPER
Construction of enamel and its resistance to pathological factors. A literature review
 
More details
Hide details
1
Medical University of Bialystok
 
2
Department of Prosthetic Dentistry, Medical University of Bialystok, Poland
 
3
Department of Prosthetic Dentistry, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
 
 
Prosthodontics 2015;65(3):241-251
 
 
REFERENCES (47)
1.
Kmieć Z.: Etapy rozwoju zęba, Powstawaniei właściwości szkliwa, pod red. Kmieć Z,Histologia i Cytofizjologia Zęba i JamyUstnej, Wydanie I, Elsevier Urban & Partner,Wrocław 1997, 10-52.
 
2.
Sierpińska T., Stocka A., Gołębiewska M.:Struktura szkliwa, właściwości śliny orazbruksizm jako czynniki etiologiczne odpowiedzialneza starcie patologiczne. Przeglądpiśmiennictwa. Protet. Stomatol., 2008,LVIII, 2, 100-104.
 
3.
Bishop K., Kelleher M., Briggs P., Joshi R.:Ścieranie teraz? Aktualne dane na temat etiologiiścierania zębów. Qintessence Stomatol.,1998, 6, 247-354.
 
4.
Sierpińska T., Kuć J., Gołębiewska M.: Wpływpodaży makro i mikroelementów w diecie najakość starcia zębów. Protet. Stomatol., 2011,LXI, 6, 476-481.
 
5.
Herman N., Ryniewicz A.M., RyniewiczW.: Analiza uwarunkowań decydującycho odporności szkliwa na zużycie. Część I:Identyfikacja biologicznej i mechanicznejstruktury szkliwa oraz jego ukształtowania nakoronach zębów. Inż. Biomat., 2010, 95, 10-17.
 
6.
Wysocka T.: Układ pokarmowy, pod red.Zabel M., Histologia. Podręcznik dla studentówmedycyny i stomatologii, Wyd. I, ElsevierUrban&Partner, Wrocław 2000, 185-211.
 
7.
Lacruz R.S., Smith C.S., Chen I-B, HubbardM.J., Hacia J.G., Paine M.L.: Gene – expressionanalysis of early – and late – maturation--strage rat enamel organ. Eur. J. Oral Sci.,2011, 119 (Suppl. 1), 149-157.
 
8.
Paine M.L., Kresbach P.H., Paine C.T.,Yamada Y., Deutsh D., Snead M.: Protein-to– Protein Interactions: Criteria Defining theAssembly of the Enamel Organic Matrix. J.Dent. Res., 1998, 77, 3, 496.
 
9.
Brookes S.J., Robinson C., Kirkham J.,Bonass W.A.: Biochemisty and molecular biologyof amelogenin proteins of developingdental enamel. Arch. Oral Biol., 1995, 40, 1.
 
10.
Brookes S.J., Lyngstadaas S.P., Robinson C.,Shore R.C., Kirgham J.: Intracellular nanospheresubunit assembly as revealed by amelogeninmolecular cross-linking studies. Eur.J. Oral Sci., 2006, 114 (suppl.1), 280-284.
 
11.
Barlett J.D., Lee Z., Eright J.T., Li Y., KulkarniA.B., Gipsin C.V.: A developmental comparisonof matrix metalloproteinase -20 and amelogeninnull mouse enamel. Eur. J. Oral Sci.,2006, 114 (suppl. 1), 18-23.
 
12.
Lachowicz L., Turska E.: Chemia fosforanówwapnia. Chemia szkliwa, Biochemia JamyUstnej. Wydawnictwo PZWL, Warszawa2008,16-28.
 
13.
Maślanka T., Dadun-Sęk A.: Patologicznestarcie zębów jako powikłanie bruksizmu.Protet. Stomatol., 1970, 20, 6, 373-378.
 
14.
Sierpińska T., Orywal K., Kuć J., GołębiewskaM., Szmitkowski M.: Enamel Mineral Contentin Patients with Severe Tooth Wear. Int. J.Prosth., 2013, 26, 5, 423-428.
 
15.
Yamakoshi Y., Richardson A.S., Nunez S.M.,Yamakoshi F., Milkovich R.N., Hu J.C-C,Barlett J.D., Simmer J.P.: Enamel proteinsand proteases in Mmp20 and Klk4 null anddouble –null mice. Eur. J. Oral Sci., 2011, 119(suppl 1), 206-216
 
16.
Paine M.L., Luo W., Wang H.J., BringasP. Jr., Ngan A.Y., Miklus V.G., Zhu D.H.,MacDougall M., White S.N., Snead M.L.:Dentin sialoprotein and dentin phosphoproteinoverexpression during amelogenesis. J.Biol. Chem., 2005, 280, 3191-3198.
 
17.
White S.N., Paine M.L., Ngan A.Y., MiklusV.G., Luo W., Wang H., Snead M.L.: Ectopicexpression of dentin sialoprotein duringamelogenesis hardens bulk enamel. J. Biol.Chem., 2007, 282, 5340-5345.
 
18.
White S.N., White V.G., Chang P.P., CaputoA.A., Fong H., Sarikaya M., Luo W., PaineM.L., Snead M.L.: Controlled failure mechanismstoughten the dentino – enamel junctionzone. J. Prosth. Dent., 2005, 94, 330-335.
 
19.
Terpstra R.A., Driessens F.C.M.: Magneziumin tooth enamel and synthetic apatites. CalcfTissue Int., 1986; 39, 348-354.
 
20.
Jakubowska K., Łagocka R., SikorskaBochińskaJ., Nowicka A., Chlubek.,Buczkowska-Radlińska J.: Stężenie magnezui fluorków w szkliwie stałych zębów dzieci14-letnich i ich wpływ na podatność szkliwana chorobę próchnicową – badania in vitro. J.Elementol., 2004, 9, 3, 313-319.
 
21.
Simmer J.P., Hu J.C-C.: Dental enamel formationand its impact on clinical dentistry. J.Dent. Educ., 2001, 65, 896-905.
 
22.
Łagocka R., Jakubowska K., Lipski M.,Buczkowska-Radlińska J., Chlubek D.,Opałko K.: Zawartość magnezu w szkliwiestałych zębów ludzkich i jego wpływ na podatnośćszkliwa na chorobę próchnicową –badania in vitro. J. Elementol., 2003, 8, 3,159-167.
 
23.
Weatherel J.: Composition of dental enamel.Brit. Med. Bull., 1975, 31, 2, 115-119.
 
24.
Sendur A.: Zawartość magnezu w tkankachtwardych zębów. Czas. Stomatol., 1998, 51,12, 822-825.
 
25.
Jakubowska K., Łagocka R., SikorskaBochińskaJ., Nowicka A., Chlubek D.,Buczkowska-Radlińska J.: Stężenie magnezui fluorków w szkliwie stałych zębów dzieci14-letnich i ich wpływ na podatność szkliwana chorobę próchnicową – badania in vitro. J.Elementol., 2004, 9, 3, 313-319.
 
26.
Grocholewicz K., Weyna E., Gutowska I.,Noceń I.: Skład mineralny szkliwa zębów agłębokość biopsji i stan uzębienia kobiet wwieku pomenopauzalnym. 2006, Ann. Acad.Med. Stetin., 52 suppl 1, 31-36.
 
27.
Chlubek D., Silora M., Kwiatkowska B.,Grocholewicz S.: Badania składu mineralnegopowierzchniowych warstw szkliwa zębówludzkich pochodzących z wykopalisk archeologicznychprzy użyciu kwasowej biopsjiszkliwnej. Biul. Magnezol., 2001, 6, 2, 110-117.
 
28.
Gerlach R.F., Souza A.P., Cury J.A., LineS.R.P.: Effect of lead, cadmium and zinc onthe activity of enamel matrix proteinases invitro. Eur. J. Oral Sci., 2000, 108, 327-334.
 
29.
Yamakoshi Y., Yamakoshi F., Hu J.C-C.,Simmer J.P.: Charakterization of kallikrein--related peptidase 4 glycosylations. Eur. J.Oral Sci., 2011, 119 suppl 1, 234-240.
 
30.
Genge B.R., Sauer G.R., Wu L.N., McLeanF.M., Wuthier R.E.: Correlation between lossof alkaline phosphatase activity and accumulationof calcium during matrix vesicle-mediatedmineralization. J. Biol. Chem., 1988,263, 18153-18159.
 
31.
Kwapińska H.: Makroskopowa i mikroskopowaocena rozmieszczenia cynku w twardychtkankach narządu żucia szczura białego. FoliaMed. Cracovia1991, XXXII, 3-4.
 
32.
Bergman B.: Comparative study of distributiono injected zinc 65 in the mandibulal condyleand other tissues in rat as determined bygamma scintillation. Acta Radiol. Ther. Phys.Biol., 1978, 9, 577-595.
 
33.
Bawden J.W., Hammastroom L.E.:Autoradigraphy of 65 Zn in developing rat teethand bone. Arch. Oral Biol., 1977, 22, 7,449-454.
 
34.
Lee S.K., Kim Y.S., Lee S.S., Lee Y.J., SongI.S., Park S.C.: Molecular cloning, chromosomalmapping, and characteristic expressionin tooth organ of rat and mouse Krox-25.Genomics, 2004, 83, 243-253.
 
35.
Lingawi H., Barbour M.E., Lynch R.J.,Anderson P.: Effect of Zinc ions(Zn2+)ionhydroxyapatite dissolution kinetics studiedusing scanning microradiography. CariesRes., 2011, 45, 195.
 
36.
Arora M., Kennedy B.J., Ryan C.G., BojadleR.A., Walker D.M., Harland C.L., Lai B., CaiZ., Vogf S., Zoellner H., Chan S.V.Y.: The applicationof synchroton radiation inducedX-ray emission in the measurement of zincand lead in Wistar rat ameloblasts. Arch. OralBiol., 2007, 52, 938-944.
 
37.
Grunke K., Stark H-J, Wennrich R., FranckU.: Determination of traces of heavy metals(Mn, Cu, Zn, Cd, and Pb) in microsamples ofteeth mineral by ETV-ICP-MS. Fresenius J.Anal. Chem., 1996, 354, 633-635.
 
38.
Brookes S.J., Shore R.C., Robinson C., WoodS.R., Kirham J.: Cooper ions inhibit the demineralizationof human enamel. Arch. OralBiol., 2003, 48, 25-30.
 
39.
Abdullach A.Z., Strafford S.M., BrookesS.J., Duggal M.S.: The effect of Cooper onDemineralization of Dental Enamel. J. Dent.Res., 2006, 85, 11, 1011-1015.
 
40.
Brown C.J., Chenery S.R.N., Smith B., MasoC., Tomkins A., Roberts G.J.: Environmentalinfluences on trace element content of teeth– implications for desease and nutritional status.Arch. Oral Biol., 2004, 49, 705-717.
 
41.
Hojima Y., Behta B., Romanic A.M., ProckopD.J.: Cadmium ions inhibit procollagenC-proteinase and cupric ions inhibit procollagenN-proteianse. Matrix Biol., 1994, 14,113-120.
 
42.
Souza A.P., Gerlach R.F., Line S.R.P.:Inhibition of human gingival gelatinases(MMP-2 and 9) by metal salts. Dent. Mater2000, 16, 103-108.
 
43.
Pytel K., Tomaka K., Kiernicka M.,Wysokińska-Miszczuk J.: Rola mikroelementóww zdrowiu i chorobie. Część I – cynk ajama ustna – przegląd piśmiennictwa. Art.Dent., 2012, 3, 256-262.
 
44.
Pihut M.: Etiologia patologicznego starcia zę-bów. Porad. Stomatol., 2003, 5, 23-26.
 
45.
Baba K., Haketa T., Clark G.T., Ohyama T.:Does tooth wear status predict ongoing sleepbruxism in 30-year-old Japanese subjects?Int. J. Prosth., 2004, 17, 39-44.
 
46.
Brauman-Furmanek S.: Ubytki niepróchnicowegopochodzenia, pod red. Piątowska D.,Kariologia współczesna. Postepowanie kliniczne.Med. Tour Press International. Łódź2009, 347-366.
 
47.
Pedersen A.M., Bardow A., Beier-Jensen S.,Nauntofte B.: Saliva and gastrointestinal functionsof taste, masication, swallowing and digestion.Oral Dis., 2002, 8, 117-129.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top