PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Preparaty adhezyjne i ich możliwy cytotoksyczny wpływ na fibroblasty błony śluzowej jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polska
 
2
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska
 
 
Data nadesłania: 19-01-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-02-2021
 
 
Data akceptacji: 17-03-2021
 
 
Data publikacji: 24-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Paula Aleksandra Łasica   

Zakład Protetyki Stomatologicznej, Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polska
 
 
Prosthodontics 2021;71(1):44-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
W dobie starzejącego się społeczeństwa, pomimo zwiększonej dostępności do leczenia implantoprotetycznego, preparaty adhezyjne stanowią dla wielu pacjentów niezbędny element użytkowania protez. Materiały te, są stosowane w celu zwiększenia retencji, stabilizacji oraz poprawy jakości użytkowania ruchomych protez stomatologicznych. Kleje mocujące, jako ogólnie dostępne, powinny być biokompatybilne, a mimo to doniesienia wskazują na możliwe cytotoksyczne ich działanie na komórki błony śluzowej jamy ustnej. Trudno jest wskazać składniki odpowiadające za ich szkodliwe właściwości, z powodu zastrzeżonego dokładnego składu tych produktów.

Cel pracy:
Celem pracy było usystematyzowanie dostępnej wiedzy na temat biologicznych właściwości protetycznych preparatów adhezyjnych oraz przedstawienie ich wpływu na komórki błony śluzowej jamy ustnej.

Materiał i metody:
Dokonano przeglądu piśmiennictwa wykorzystując bazę danych PubMed oraz Google Scholar.

Wyniki:
Analiza piśmiennictwa wykazała różnorodność wyników dotyczących badań nad wpływem stomatologicznych środków adhezyjnych na fibroblasty błony śluzowej jamy ustnej. Przedstawiono podstawowe założenia oraz wyodrębniono zauważone różnice.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top