PL EN
PRACA ORYGINALNA
Charakterystyka potrzeb leczenia protetycznego u pacjentów po zawale mięśnia sercowego oraz w populacji ogólnej na podstawie topograficznej oraz okluzyjno-morfologicznej klasyfikacji braków zębowych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny Department of Periodontal and Oral Mucosa Diseases, Medical University of Warsaw
 
2
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Chair of Prosthodontics, Medical University of Warsaw
 
 
Data publikacji: 12-03-2019
 
 
Prosthodontics 2019;69(1):31-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Wstęp. Związek pomiędzy chorobami jamy ustnej a zdrowiem ogólnym był i jest nadal przedmiotem wielu badań. Jednym z częściej podejmowanych tematów jest związek pomiędzy stanami zapalnymi przyzębia a chorobami sercowo-naczyniowymi. Zapalenia przyzębia są drugą najczęstszą przyczyną utraty zębów u dorosłych.

Cel pracy:
Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie charakterystyki potrzeb leczenia protetycznego u pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału mięśnia sercowego (MI) oraz w populacji ogólnej na podstawie klasyfikacji wg Galasińskiej-Landsbergerowej oraz wg Eichnera.

Materiał i metody:
Materiał i metody. Do grupy badanej włączono 151 pacjentów hospitalizowanych w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przyjętych na oddział z powodu MI. Do grupy kontrolnej włączono 160 pacjentów, które wyłoniono spośród osób wylosowanych z populacji ogólnej.

Wyniki:
Wyniki wskazują zwiększone potrzeby leczenia protetycznego w grupie badanej w stosunku do grupy kontrolnej w odniesieniu do klasyfikacji wg Galasińskiej-Landsbergerowej i wg Eichnera.

Wnioski:
Wnioski. Stan uzębienia u pacjentów w grupie zarówno badanej, jak i kontrolnej jest również alarmujący.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top