PL EN
RESEARCH PAPER
The biomechanical aspect of split saddle kinematics of upper alar chrome-cobalt partial denture in numerical simulation of finite element method. Part I. Numerical and experimental analysis of occlusal loading distribution in the system of connectors with pillar teeth
 
More details
Hide details
1
Medical University in Warsaw
 
 
Prosthodontics 2013;63(2):97-109
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (30)
1.
Budkiewicz A.: Protezy szkieletowe. PZWL, Warszawa 2004.
 
2.
Marxkors R.: Mastering the precisions removable partial denture. Part two. Connection of partial dentures to the abutment teeth. J. Dent. Technol., 1997, 2, 24-30.
 
3.
Niedermeier W.: Kinematyka protez. Hupfauf L. (red): Protezy częściowe. Urban & Partner, Wrocław 1997.
 
4.
Vanzeveren C., d’Hoore W., Bercy P., Leloup G.: Treatment with removable partial dentures: a longitudinal study. J. Oral Rehabil., 2003, 30, 447-469.
 
5.
Chladek W., Lipski T., Karasiński A.: Eksperimental evaluation of occlusal forces. Acta Bioengineering and Biomechanics, 2001, 1, 25-37.
 
6.
Kłaptocz B.: Zagadnienie biomechaniki protez zębowych. Protet. Stomatol., 1970, 2, 103- 105.
 
7.
Wenz H-J., Lehmann K.M., Gente M., Hertrampf K.: Podparta ozębnowo odbudowa protetyczna częściowo uzębionej szczęki za pomocą protezy częściowej zakotwiczonej koronami podwójnymi. Quintessence, 2000, 5, 261-272.
 
8.
Igarashi Y., Ogata A., Kuroiwa A., Wang C. H.: Stress distribution and abutment tooth mobility of distal-extension removable partial dentures with different retainers: an in vivo study. J. Oral Rehabil., 1999, 2, 111-116.
 
9.
Mori S., Sato T., Hara T., Nakashima K., Minagi S.: Effect of continues pressure on histopathological changes in denture-supporting tissues. J. Oral Rehabil., 1997, 24, 37-46.
 
10.
Becker B., Nägerl H., Kubein-Meesenburg D., Fanghänel J.: Elastic properties of live human periodontal ligament. Proceedings 2nd World Congress of Biomechanics, Amsterdam 1994, 331 b.
 
11.
Kydd W. L., Daly C. H.: The biologic and mechanical effects of stress on oral mucosa. J. Prosthet. Dent., 1982, 47, 317-329.
 
12.
Będziński R., Kuryszko J. J., Gawin E., Kuropka P.: Przebudowa tkanki kostnej w miejscach kumulacji obciążeń. Acta Bioengineering and Biomechanics, 2000, 2, 79-84.
 
13.
Wang C. H., Wang C. C., Chang H. P.: Methods to improve a periodontally terminal of cytilever partial denture – a finite element stress analysis. J. Oral Rehabil., 1998, 25, 253-257.
 
14.
Shimizu H., Ikeda T., Wakabayashi N., Ohyama T.: Effect of metal strengthener length on stress distribution in acrylic denture bases: a finite element study. J. Oral Rehab., 2004, 31, 879-883.
 
15.
Kapkowski J., Kujawińska M.: Współczesne zastosowanie technik hybrydowych w mechanice ciała stałego. Materiały XVI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej, 1994, 132-151.
 
16.
Combe E. C.: Wstęp do materiałoznawstwa stomatologicznego. Wydawnictwo Medyczne Sanmedica, Warszawa 1997.
 
17.
Michalski W.: Zastosowanie sprężystego odkształcenia płyty w konstrukcjach szkieletowych protez skrzydłowych szczęki. Protet. Stomatol., 2001, 6, 360-366.
 
18.
Timoshenko S., Woinowsky-Krieger S.: Teoria płyt i powłok. Arkady, Warszawa 1982.
 
19.
Michalski W., Michniowski Z., Gryszkiewicz M., Chwaleba A.: Symulacja numeryczna zachowań mechanicznych skrzydłowej protezy szkieletowej górnej z rozdzieloną kinematyką siodła. Część I. Założenia przestrzennego modelu obliczeniowego. Protet. Stomatol., 2006, 2, 141-150.
 
20.
Michalski W., Gryszkiewicz M., Michniowski Z., Chwaleba A.: Symulacja numeryczna zachowań mechanicznych skrzydłowej protezy szkieletowej górnej z rozdzieloną kinematyką siodła. Część II. Ocena zbieżności przemieszczeń liniowych. Protet. Stomatol., 2006, 6, 460-470.
 
21.
Michalski W., Michniowski Z., Kuchta M., Chwaleba A.: Symulacja numeryczna zachowań mechanicznych i reakcji podłoża skrzydłowej protezy szkieletowej górnej – model płaski. Protet. Stomatol., 2005, 3, 192-201.
 
22.
Michalski W.: Uzupełniające badania wytrzymałościowe materiału łączników do doświadczalnych pomiarów naprężeń i obliczeń na modelu numerycznym skrzydłowej protezy szkieletowej górnej. Protet. Stomatol., 2010, 6, 469-478.
 
23.
Hajduga M., Kosiba A.: Makro- i mikroskopowe wady odlewnicze metalicznych uzupeł- nień protetycznych. Mechanika w Medycynie, 2004, 7, 141-147.
 
24.
Ponto M., Bączkowski B., Michalski W., Ponto L.: Optymalizacja procesu elektrochemicznego w obróbce stopu na bazie kobaltu. Protet. Stomatol., 2004, 3, 189-196.
 
25.
Michalski W.: Pomiary doświadczalne do weryfikacji symulacji numerycznej zachowań mechanicznych skrzydłowej protezy szkieletowej górnej o rozdzielonej kinematyce. Protet. Stomatol., 2011, 4, 255-267.
 
26.
Michalski W.: Symulacja numeryczna i weryfikacja doświadczalna rozkładu przemieszczeń siodła skrzydłowej protezy szkieletowej górnej o rozdzielonej kinematyce. Protet. Stomatol., 2012, 1, 14-23.
 
27.
Gryszkiewicz M.: System analizy konstrukcji Mikro-STRAINS. Podręcznik użytkowania. EM-ES Programy-Komputery, Warszawa 2004.
 
28.
Program obliczeniowy MES ROBOT Millennium 21.0 – licencja z kluczem dostępu 10 428/AL RoboBAT, Kraków 2008.
 
29.
Dzieniakowski T.: Wpływ klamer protez skrzydłowych żuchwy na stan zębów filarowych w badaniach fotoelastycznych. Protet. Stomatol., 1994, 1, 20-27.
 
30.
Chwaleba A., Luft M.: Właściwości i projektowanie wybranych przetworników mechano-elektrycznych. Politechnika Radomska, Radom 1998.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top