PL EN
PRACA ORYGINALNA
Biomechaniczny aspekt rozdzielenia kinematyki siodła skrzydłowej protezy szkieletowej górnej w symulacji numerycznej metodą elementów skończonych. Część I. Analiza numeryczna i doświadczalna dystrybucji obciążeń zgryzowych w układzie łączników z zębami filarowymi
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University in Warsaw
 
 
Prosthodontics 2013;63(2):97-109
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (30)
1.
Budkiewicz A.: Protezy szkieletowe. PZWL, Warszawa 2004.
 
2.
Marxkors R.: Mastering the precisions removable partial denture. Part two. Connection of partial dentures to the abutment teeth. J. Dent. Technol., 1997, 2, 24-30.
 
3.
Niedermeier W.: Kinematyka protez. Hupfauf L. (red): Protezy częściowe. Urban & Partner, Wrocław 1997.
 
4.
Vanzeveren C., d’Hoore W., Bercy P., Leloup G.: Treatment with removable partial dentures: a longitudinal study. J. Oral Rehabil., 2003, 30, 447-469.
 
5.
Chladek W., Lipski T., Karasiński A.: Eksperimental evaluation of occlusal forces. Acta Bioengineering and Biomechanics, 2001, 1, 25-37.
 
6.
Kłaptocz B.: Zagadnienie biomechaniki protez zębowych. Protet. Stomatol., 1970, 2, 103- 105.
 
7.
Wenz H-J., Lehmann K.M., Gente M., Hertrampf K.: Podparta ozębnowo odbudowa protetyczna częściowo uzębionej szczęki za pomocą protezy częściowej zakotwiczonej koronami podwójnymi. Quintessence, 2000, 5, 261-272.
 
8.
Igarashi Y., Ogata A., Kuroiwa A., Wang C. H.: Stress distribution and abutment tooth mobility of distal-extension removable partial dentures with different retainers: an in vivo study. J. Oral Rehabil., 1999, 2, 111-116.
 
9.
Mori S., Sato T., Hara T., Nakashima K., Minagi S.: Effect of continues pressure on histopathological changes in denture-supporting tissues. J. Oral Rehabil., 1997, 24, 37-46.
 
10.
Becker B., Nägerl H., Kubein-Meesenburg D., Fanghänel J.: Elastic properties of live human periodontal ligament. Proceedings 2nd World Congress of Biomechanics, Amsterdam 1994, 331 b.
 
11.
Kydd W. L., Daly C. H.: The biologic and mechanical effects of stress on oral mucosa. J. Prosthet. Dent., 1982, 47, 317-329.
 
12.
Będziński R., Kuryszko J. J., Gawin E., Kuropka P.: Przebudowa tkanki kostnej w miejscach kumulacji obciążeń. Acta Bioengineering and Biomechanics, 2000, 2, 79-84.
 
13.
Wang C. H., Wang C. C., Chang H. P.: Methods to improve a periodontally terminal of cytilever partial denture – a finite element stress analysis. J. Oral Rehabil., 1998, 25, 253-257.
 
14.
Shimizu H., Ikeda T., Wakabayashi N., Ohyama T.: Effect of metal strengthener length on stress distribution in acrylic denture bases: a finite element study. J. Oral Rehab., 2004, 31, 879-883.
 
15.
Kapkowski J., Kujawińska M.: Współczesne zastosowanie technik hybrydowych w mechanice ciała stałego. Materiały XVI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej, 1994, 132-151.
 
16.
Combe E. C.: Wstęp do materiałoznawstwa stomatologicznego. Wydawnictwo Medyczne Sanmedica, Warszawa 1997.
 
17.
Michalski W.: Zastosowanie sprężystego odkształcenia płyty w konstrukcjach szkieletowych protez skrzydłowych szczęki. Protet. Stomatol., 2001, 6, 360-366.
 
18.
Timoshenko S., Woinowsky-Krieger S.: Teoria płyt i powłok. Arkady, Warszawa 1982.
 
19.
Michalski W., Michniowski Z., Gryszkiewicz M., Chwaleba A.: Symulacja numeryczna zachowań mechanicznych skrzydłowej protezy szkieletowej górnej z rozdzieloną kinematyką siodła. Część I. Założenia przestrzennego modelu obliczeniowego. Protet. Stomatol., 2006, 2, 141-150.
 
20.
Michalski W., Gryszkiewicz M., Michniowski Z., Chwaleba A.: Symulacja numeryczna zachowań mechanicznych skrzydłowej protezy szkieletowej górnej z rozdzieloną kinematyką siodła. Część II. Ocena zbieżności przemieszczeń liniowych. Protet. Stomatol., 2006, 6, 460-470.
 
21.
Michalski W., Michniowski Z., Kuchta M., Chwaleba A.: Symulacja numeryczna zachowań mechanicznych i reakcji podłoża skrzydłowej protezy szkieletowej górnej – model płaski. Protet. Stomatol., 2005, 3, 192-201.
 
22.
Michalski W.: Uzupełniające badania wytrzymałościowe materiału łączników do doświadczalnych pomiarów naprężeń i obliczeń na modelu numerycznym skrzydłowej protezy szkieletowej górnej. Protet. Stomatol., 2010, 6, 469-478.
 
23.
Hajduga M., Kosiba A.: Makro- i mikroskopowe wady odlewnicze metalicznych uzupeł- nień protetycznych. Mechanika w Medycynie, 2004, 7, 141-147.
 
24.
Ponto M., Bączkowski B., Michalski W., Ponto L.: Optymalizacja procesu elektrochemicznego w obróbce stopu na bazie kobaltu. Protet. Stomatol., 2004, 3, 189-196.
 
25.
Michalski W.: Pomiary doświadczalne do weryfikacji symulacji numerycznej zachowań mechanicznych skrzydłowej protezy szkieletowej górnej o rozdzielonej kinematyce. Protet. Stomatol., 2011, 4, 255-267.
 
26.
Michalski W.: Symulacja numeryczna i weryfikacja doświadczalna rozkładu przemieszczeń siodła skrzydłowej protezy szkieletowej górnej o rozdzielonej kinematyce. Protet. Stomatol., 2012, 1, 14-23.
 
27.
Gryszkiewicz M.: System analizy konstrukcji Mikro-STRAINS. Podręcznik użytkowania. EM-ES Programy-Komputery, Warszawa 2004.
 
28.
Program obliczeniowy MES ROBOT Millennium 21.0 – licencja z kluczem dostępu 10 428/AL RoboBAT, Kraków 2008.
 
29.
Dzieniakowski T.: Wpływ klamer protez skrzydłowych żuchwy na stan zębów filarowych w badaniach fotoelastycznych. Protet. Stomatol., 1994, 1, 20-27.
 
30.
Chwaleba A., Luft M.: Właściwości i projektowanie wybranych przetworników mechano-elektrycznych. Politechnika Radomska, Radom 1998.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top