PL EN
RESEARCH PAPER
Analysis of a possible use of Corah’s questionnaire to assess the emotional state of dental patients
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
2
Studenckie Koło Naukowe WUM
 
 
Prosthodontics 2015;65(2):129-135
 
 
REFERENCES (15)
1.
Zarzecki T., Zarzecka J.: Lęk, strach, odontofobia.Por. Stom., 2003, 2, 23-25.
 
2.
Sporniak-Tutak K.: Ocena lęku u pacjentówprzed zabiegami stomatologicznymi. Czas.Stomatol., 1995, 48, 396-399.
 
3.
Bruzda-Zwiech A., Wochna-Sobańska M.,Szydłowska-Walendowska B.: Ocena poziomulęku stomatologicznego, jego źródeł i wpływuna stan uzębienia młodzieży 18-letniejz województwa łódzkiego. Dent. Med. Probl.,2007, 44, 343-350.
 
4.
Bay E.J., Algase D.L.: Fear and anxiety: a simultaneousconcept analysis. Nurs. Diagn.,1999, 10, 103-111.
 
5.
Milgrom P., Weinstein P., Getz T.: Treating fearfuldental patients – a patient managementhandbook. 2nd. University of Washington:Seattle; 1995.
 
6.
Moore R., Birn H., Kirkegaard E., BrødsgaardI., Scheutz F.: Prevalence and characteristicsof dental anxiety in Danish adults. Commun.Dent. Oral Epidemiol., 1993, 21, 292-295.
 
7.
Ter Horst G., de Wit C.A.: Review of behavioralresearch in dentistry 1987-1992: dentalanxiety, dentist-patient relationship, complianceand dental attendance. Int. Dent. J.,1993, 43, 265-275.
 
8.
Tanasiewicz M., Zychma-Rusek M.: Lekarzdentysta i jego pacjent − budowanie udanegozwiązku terapeutycznego. Mag. Stomat.,2004, 14, 7-8, 24-28.
 
9.
Aartman I.H.A., van Everdingen T.,Hoogstraten J., Schuurs A.H.B.: Self-reportmeasurements of dental anxiety and fear inchildren: a critical assessment. ASDC J. Dent.Child., 1998, 65, 252-258.
 
10.
Neverlien P.O.: Assessment of a single--item dental anxiety question. Acta Odontol.Scand., 1990, 48, 365-369.
 
11.
Schuurs A.H.B., Hoogstraten J.: Appraisal ofdental anxiety and fear questionnaires: a review. Commun. Dent. Oral Epidemiol., 1993, 21, 329-339.
 
12.
Corah N.L.: Development of a dental anxietyscale. J. Dent. Res., 1969, 48, 596.
 
13.
Corah N.L., Gale E.N., Illig S.J.: Assessmentof a dental anxiety scale. J. Am. Dent. Assoc.,1978, 97, 816-819.
 
14.
Hędzelek W. Urbanek M., Zawalska K., ŻakJ.: Techniki psychoterapeutyczne i farmakologicznestosowane u pacjentów stomatologicznych.Stom. Współcz., 1997. 4, 6, 419-423.
 
15.
Wrześniewski K., Sosnowski T.: InwentarzStanu i Cechy Lęku. Polska adaptacja STAI.PTP LTD, Warszawa 1987, 3-18.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top