PL EN
RESEARCH PAPER
Hypodontia of the maxillary lateral incisors, treatment options – literature review – part 1
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw, Department of Orthodontics
 
2
Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw, Poland
 
 
Prosthodontics 2015;65(2):138-145
 
 
REFERENCES (41)
1.
Mattheeuws N., Dermaut L., Martens G.:Has hypodontia increased in Caucasians duringthe 20th century? A meta-analysis. Eur.J. Orthod., 2004, 26, 99-103.
 
2.
Gungor A.Y., Turkkahraman H.: Tooth sizein nonsyndromic hypodontia patients. AngleOrthod., 2013, 83, 16-21.
 
3.
Stoczyńska E., Pawłowska E., Popławski T.,Szczepańska J., Błasiak J.: Rola białek PAX9i MSX1 w rozwoju i agenezji zębów. Czas.Stomatol., 2010, 63, 310-319.
 
4.
Zadurska M., Czerkies M., Wasiewicz A.,Walerzak M., Laskowska M., Mostowska A.:Agenezja zębów w świetle piśmiennictwa.Orthod. Forum, 2014, 10, 110-118.
 
5.
Schalk-van der Weide Y., Bosman F.: Toothsize in relatives of individuals with oligodontia.Arch. Oral Biol., 1996, 41, 469-472.
 
6.
Krassnig M., Fickl S.: Congenitally missinglateral incisors – a comparison between restorative,implant, and orthodontic approaches.Dent. Clin. N. Am., 2011, 55, 283-299.
 
7.
Mirabella A.D., Kokich V.G., Rosa M.:Analysis of crown widths in subjects withcongenitally missing maxillary lateral incisors.Eur. J. Orthod., 2012, 34, 783-787.
 
8.
Fekonja A.: Hypodontia in orthodonticallytreated children. Eur. J. Orthod., 2005, 27,457-460.
 
9.
Nunn J.H., Carter N.E., Gillgrass T.J.,Hobson R.S., Jepson N.J., Meechan J.G.,Nohl F.S.: The interdisciplinary managementof hypodontia: background and role ofpaediatric dentistry. Br. Dent. J., 2003, 194, 245-251.
 
10.
Butler P.M.: The ontogeny of mammalian heterodonty.J. Biol. Buccale, 1978, 3, 217-228.
 
11.
Pawłowska E., Szczepańska J., SzydłowskaB., Lubowiedzka B.: Analiza klasterowa wdiagnostyce oligodoncji. Czas. Stomatol.,2007, 10, 641-649.
 
12.
Prevezanos P., Karamolegkou M., SchimmelM., Christou P.: Congenitally missing upperlaterals. Clinical considerations – PartI: Orthodontic space closure. Eur. J. Dent.Science, 2012, 1, 39-44.
 
13.
Meaney S., Anweigi L., Ziada H., Allen F.:The impact of hypodontia: a qualitative studyon the experiences of patients. Eur. J.Orthod., 2012, 34, 547-552.
 
14.
Kanavakis G., Ludwig B., Rosa M.,Zachrisson B., Hourfar J.: Clinical outcomesof cases with missing lateral incisors treatedwith the T-Mesialslider. J. Orthod., 2014, 41,33-38.
 
15.
Robertsson S., Mohlin B.O.: The congenitallymissing upper lateral incisor. A retrospectivestudy of orthodontic space closure versus restorativetreatment. Eur. J. Orthod., 2000, 22,697-710.
 
16.
Peck S.: Dental anomaly patterns (DAP).Angle Orthod., 2009, 79, 1015-1016.
 
17.
Zadurska M., Piekarczyk B., NiesłuchowskaM., Pietrzak-Bilińska B.: Postępowanie wprzypadku wrodzonego braku górnych bocznychsiekaczy. Czas. Stomatol., 1995, 48,135-142.
 
18.
Woodworth D.A., Sinclair P.M., AlexanderR.G.: Bilateral congenical absense of maxillarylateral incisors. A craniofacial and dentalcast analysis. Am. J. Orthod., 1985, 87, 280-293.
 
19.
Gregorczyk-Maga I., Merta U., Kołodziej I.,Jurczak A., Wiśniewska G.: Protetyczne metodyleczenia hipodoncji w wieku rozwojowymna podstawie przeglądu piśmiennictwa.Borgis – Nowa Stomatologia 2013, 4, 171-174.
 
20.
Carter N.E., Gillgrass T.J., Hobson R.S.,Jepson N., Meechan J.G., Nohl F.S., NunnJ.H.: The interdisciplinary management ofhypodontia: orthodontics. Br. Dent. J., 2003,194, 361-366.
 
21.
Pawlaczyk K., Pawlaczyk-Kamieńska T.:Rola utrzymywaczy przestrzeni w zapobieganiuskutkom przedwczesnej utraty zębówmlecznych. Ortod. Współcz., 2002, 4, 5-8.
 
22.
Hobson R.S., Carter N.E., Gillgrass T.J.,Jepson N.J.A., Meechan J.G., Nohl F., NunnJ.H.: The interdisciplinary management ofhypodontia: the relationship between an interdisciplinaryteam and the general practitioner.Brit. Dent. J., 2003, 194, 479-482.
 
23.
Fudalej P.: Wrodzony brak górnego siekaczabocznego – wybór metody leczenia. Ortod.Współczesna, 2003, 5, 64-70.
 
24.
Rosa M., Zachrisson B.U.: Integrating estheticdentistry and space closure in patientswith missing maxillary lateral incisors. J.Clin. Orthod., 2007, 41, 563-573.
 
25.
Zachrisson B.U., Rosa M., Toreskog S.:Congenitally missing maxillary lateral incisors:Canine substitution. Am. J. Orthod.Dentofacial Orthop., 2011, 139, 434-445.
 
26.
Kokich V.G.: Maxillary lateral incisor implants:planning with the aid of orthodontics.J. Oral Maxillofac. Surg., 2004, 62, 48-56.
 
27.
Prevezanos P., Karamolegkou M., SchimmelM., Giovanni G., Christou P.: Congenitallymissing upper laterals. Clinical considerations– Part II: Prosthodontic options. Eur. J.Dent. Science, 2012, 1, 45-49.
 
28.
Kokich V.O., Kinzer G.A., Janakievski J.:Congenitally missing maxillary lateral incisors:restorative replacement. Am. J. Orthod.Dentofacial Orthop., 2011, 139, 434-445.
 
29.
Marek I., Nováčková S., Starosta M.: Agenezelaterálních řezàků. Cást 2. Ortodontické a implantologickéaspekty řeśení ageneze implantátem.Ortodoncie, 2007, 3, 36-53.
 
30.
Marek I., Nováčková S.: Ageneze laterálníchřezáků. Část 3. Řešení adhesivním můstkem. Ortodoncie, 2007, 4, 31-38
 
31.
Ghassemi M., Jamilian A., Fritz U., RiedigerD., Ghassemi A.: Orthodontic treatment afterautotransplantation. Angle Orthod., 2011, 4,721-725.
 
32.
Amato F., Mirabella D., Macca U., TarnowD.P.: Implant site development by orthodonticforced extraction: a preliminary study. IntJ. Oral Maxillofac. Implants, 2012, 27, 411-420.
 
33.
Nováčkova S., Marek I.: Ageneze laterálníchřezáků. Čast 1. Diagnostika a estetické aspektymezializace špičáku. Ortodoncie, 2007, 2,33-49.
 
34.
Kokich V.O. Jr., Kinzer G.A.: Managingcongenitally missing lateral incisors. Part ICanine substitution. J. Esthet. Restor. Dent.,2005, 17, 5-10.
 
35.
Sabri R.: Management of missing maxillarylateral incisors. J. Am. Dent. Assoc., 1999,130, 80-84.
 
36.
Norris R.T., Caesar R.R.: Esthetic substitutionand autotransplantation of teeth in themaxillary anterior region. Semin Orthod.,2013, 19, 3-12.
 
37.
Ludwig B., Zachrisson B.U., Rosa M.:Noncompliance space closure in patientswith missing maxillary lateral incisors. J.Clin. Orthod., 2013, 47, 180-187.
 
38.
Zachrisson B.U.: Improving orthodontics resultsin cases with maxillary incisors missing.Am. J. Orthod., 1978, 73, 274-289.
 
39.
De-Marchi L.M., Pini N.I.P., HayacibaraR.M., Silva R.S., Pascotto R.C.: Congenitallymissing maxillary lateral incisors: functionaland periodontal aspects in patients treatedwith implants or space closure and tooth recontouring.Open Dent. J., 2012, 6, 248-254.
 
40.
Stenvik A.: Ortodoncja i rehabilitacja w strefieestetycznej u pacjentów rosnących. ForumOrtod., 2013, 9, 9-20.
 
41.
Johal A., Katsaros C., Kujipers-JagtmanA.M., et al.: State of the science on controversialtopics: missing maxillary lateral incisors– a report of the Angle Society of Europe 2012 meeting. Progress in orthodontics,2013, 14-20.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top