PL EN
RESEARCH PAPER
Clinical evaluation of prepatations in the treatment of hypersensitivity in prosthetically treated patients. Part I – Patients using mobile prosthetic supplements
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
 
Prosthodontics 2015;65(2):118-128
 
 
REFERENCES (32)
1.
Rees J.S.: The prevalence of dentine hypersensitivityin general dental practice in theUK. J. Clin. Periodontol., 2000, 27, 6, 860-865.
 
2.
Tillis T.S., Keating J.G.: Understanding andmanaging dentin hypersensitivity. J. Dent.Hyg., 2003, 76, 4, 296-310.
 
3.
Sztogryn M. Jodkowska E.: Ocena skuteczno-ści produktów znoszących nadwrażliwość zę-biny na podstawie doświadczeń autorów polskich.Mag. Stomatol., 2007, 4, 42-44.
 
4.
Kaczmarek U.: Postępowanie diagnostyczno-leczniczew nadwrażliwości zębiny. Czas.Stomatol., 2006, 59, 7, 461-472.
 
5.
Szymańska A, Mierzejewska A, MajewskaParadowskaM, Paradowski G.: Ocena skutecznościpreparatu Seal&Protect w znoszeniunadwrażliwości zębiny. Mag. Stomatol.,2003, 5, 54-57.
 
6.
Orchardson R., Gillam D.G.: Managing dentinhypersensitivity. J. Am. Dent. Assoc.,2006, 137, 7, 990-998.
 
7.
Addy M: Tooth brushing, tooth wear and dentinehypersensitivity-are they associated?., J.Am. Dent Assoc., 2006, 51, 5, 226-231.
 
8.
Addy M.: Dentine hypersensitivity: New perspectiveson an old problem. Int. Dent. J.,2002, 52, 5, 375– 376.
 
9.
West N.: Dentine hypersensitivity. MonogrOral Sci., 2006, 20, 173-189.
 
10.
Walters P. A.: Dentinal hypersensitivity: A review.J. Contemp Dent. Prac., 2005, 6, 2, 107-117.
 
11.
Szponar E: Ocena kliniczna preparatu GreenOr w leczeniu nadwrażliwości zębiny,. DentalForum, 2004, 2, 49-54.
 
12.
Camps J., Salomon J.P., Meerbeek B.V.: Dentin deformations after scratching with clinically-relevant forces. Arch. Oral Biol.,2003, 48, 527-534.
 
13.
Urbaniak B., Wolf-Smentek A., Tomikowski J.:Charakterystyka pacjentów z nadwrażliwo-ścią zębiny. Mag. Stomatol., 2001,11, 36-40.
 
14.
Gusmao E.S., Coelio R.S., Faruas B.C.,Cimoes R.: Dentin hypersensitivity before andafter periodontal treatment. Acta Stomatol.Croat., 2010, 44, 4, 251-261.
 
15.
Wagner L., Niewiadomski K.: Najnowszeosiągnięcia w leczeniu nadwrażliwości zę-biny. Stomat. Współcz., 2002, Suplement 1,8-11.
 
16.
Jodkowska E.: Ocena skuteczności lakierówfluorowych w znoszeniu nadwrażliwości szyjekzębowych. Stomat. Współcz,, 1995, 5,454-457.
 
17.
Kogut A.: Ozonoterapia w praktyce stomatologicznej.Mag. Stomatol., 2007, 9, 112-118.
 
18.
Kaczmarek U., Jankowska K., Filipowski H.:Ocena skuteczności klinicznej pasty desensytującejzawierającej argininę w znoszeniunadwrażliwości zębiny. Dent. Med. Probl.,2010, 47, 4, 411-449.
 
19.
Cummis D: Dentin hypersensitivity: FromDiagnosis to a breakthrough therapy for everydaysensitivity relief. J. Clin. Dent., 2009,20, 1: Special Issue, 1-9.
 
20.
Radwan-Oczko M., Ziętek M.: Ocena klinicznapreparatu Seal&Protect w leczeniu nadwrażliwościszyjek zębów. Czas. Stomatol.,2001, 54, 5, 313-318.
 
21.
Trąbska-Świstelnicka M., Betleja K., BanachJ., Nędzi-Góra M., Borakowska M., GórskaR.: Skuteczność preparatu Green Or w zwalczaniunadwrażliwości zębiny. Stomat.Współcz., 2006, 13, 30-33.
 
22.
Sykes L.M.: Dentine hypersensitivity: a reviewof its etiology, pathogenesis and management.SADJ 2007, 62, 2, 66-71.
 
23.
Jodkowska E., Sowa J: Związki fluoru w leczeniunadwrażliwości zębiny w świetle pi-śmiennictwa. Mag. Stomatol., 2008, 4, 40-44.
 
24.
Trąbska-Świstelnicka M, Betleja K., BanachJ., Nędzi-Góra M., Borakowska M., GórskaR.: Skuteczność preparatu Green Or wzwalczaniu nadwrażliwości zębiny. Mag.Stomatol., 2003, 5, 38-42.
 
25.
Chomyszyn-Gajewska M.: Zwiększona wraż-liwość zębiny – współczesne poglądy na tematzapobiegania i leczenia. Dent. Med.Probl., 2009, 46, 1, 110-117.
 
26.
Bartold P. M.: Dentinal hypersensitivity: a review.Austr. Dent. J., 2006, 51,3, 212-218.
 
27.
Betleja K., Jamroszczyk K.,Ruchała-TyszlerA: Preparat Green Or w zwalczaniu nadwraż-liwości zębiny. Mag. Stomatol., 2002, 6, 32-34.
 
28.
Pellowska-Piontek M., Przymus M., RogowskiM., Kochańska B.: Ocena kliniczna preparatuGreen Or w leczeniu nadwrażliwości zębiny.Czas. Stomatol., 2005, 68,10, 703-708.
 
29.
Majewska-Paradowska M.: Preparat GreenOr w leczeniu nadwrażliwości zębiny. AnnUniv. Maria Curie Skłodowska, 2004, 59, 1,265-268.
 
30.
Jodkowska E.: Znoszenie nadwrażliwo-ści szyjek zębowych lakierem fluorowymDuraphat i cementem szkło-jonomerowymVitrebond. Stomat. Współcz., 1994, 3, 188-193.
 
31.
Jodkowska E., Raczyńska M., Matysiak W.:Ocena skuteczności preparatu Seal&Protectw leczeniu nadwrażliwości zębiny. Stomat.Współcz., 2001, 5, 8,14-17.
 
32.
Bagińska J., Choromańska M., Stokowska W.:Zastosowanie lakieru Seal& Protect w znoszeniunadwrażliwości zębiny. Mag. Stomatol.,2002, 12, 32-35.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top