PL EN
Analiza degradacji mechanicznych światłoutwardzalnego materiału złożonego wzmocnionego długimi włóknami sztucznymi
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Prosthetic Dentistry, Medical University of Warsaw
 
 
Data akceptacji: 02-04-2022
 
 
Data publikacji: 20-05-2022
 
 
Prosthodontics 2022;72(2):192-202
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Degradacja mechaniczna kompozytów polimerowych wiąże się ze zmianami struktury materiału o zasięgu lokalnym bądź dotyczy całego elementu. Aby w pełni zrozumieć i scharakteryzować mechanizmy zniszczenia próbek podczas obciążeń wytrzymałościowych niezbędne jest wykonanie szczegółowych analiz mikroskopowych.

Cel pracy:
Mikroskopowa ocena strukturalna oraz analiza degradacji jakie wystąpiły w kompozycie wzmocnionym włóknami sztucznymi w wyniku przeprowadzonych badań mechanicznych

Materiał i metody:
Materiał do badań stanowiło łącznie 70 próbek poddanych testowi na zginanie trójpunktowe. Wykonano obserwacje przełomów próbek oraz ich zgładów przy użyciu Skaningowego Mikroskopu Elektronowego (SEM).

Wyniki:
Widoczne były degradacje, takie jak: pęknięcia warstwy granicznej włókno-kompozyt (tzw. debonding), pęknięcia osnowy kompozytowej, delaminacje oraz zniszczenia włókien. Degradacje miały charakter zarówno lokalny, jak i obejmowały całą próbkę.

Wnioski:
Degradacje powstałe w wyniku badań wytrzymałościowych świadczą o niedoskonałym połączeniu włókien sztucznych z kompozytem. Włókna aramidowe stanowią najlepsze wzmocnienie, ponieważ pękają podłużnie oraz poprzecznie i dzięki temu są w stanie przenosić duże obciążenia mechaniczne.

eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top