PL EN
RESEARCH PAPER
Prosthetic rehabilitation of head and neck cancer patients with implant using methods depending on the extend of deformations of craniofacial tissue
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
 
Prosthodontics 2014;64(3):168-176
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (14)
1.
Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa, 2012.
 
2.
Cancer Trends Progress Report – 2011/2012 Update, National Cancer Institute, NIH, DHHS, Bethesda, MD, August 2012, http:// progressreport.cancer.gov.
 
3.
Gliński B., Ząbek M., Urbański J.: Podstawowe zasady postępowania z chorymi na raka płaskonabłonkowego głowy i szyi. Współczesna onkologia, 2006, 6, 263-267.
 
4.
Jassem J. i wsp.: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne dla wybranych nowotworów głowy i szyi. Postępy w chirurgii głowy i szyi, 2006, 1, 6-39.
 
5.
Eisbruch A., Ten Haken R. K., Kim H. M., Marsh L. H., Ship J. A.: Dose, volume, and function relationships in parotid salivary glands following conformal and intensity-modulated irradiation of head and neck cancer. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 1999, 45, 3, 577-587.
 
6.
Składowski K., Grządziel A., Hutnik M., Wygoda A., Sąsiadek W., Rutkowski T., Lukaszczyk-Wideł B., Trela K., Łuczak A., Ślusarek K.: Kliniczne zasady planowania i realizacji radioterapii modulacją intensywno- ści wiązki (IMRT) u chorych na nowotwory głowy i szyi – część 1. Onkol. Prakt. Klin., 2007, 3, 5, 241-248.
 
7.
Zackrisson B., Mercke C., Strander H.: A systematic overview of radiation therapy effects in head and neck cancer. Acta Oncol., 2003, 42, 443-461.
 
8.
Kawecki A.: Ocena skuteczności i wskazań do chemioterapii chorych z nawrotami lub przerzutami odległymi w przebiegu raka narządów głowy i szyi. Nowotwory, 2001, 51, 1-65.
 
9.
Daly T. E., Drane J. B.: Management of dental problems in irradiated patients. Refresher course. Chicago: Radiological Society of North America, 1972.
 
10.
Meraw S. J., Reeve C. M.: Dental considerations and treatment of the oncology patient receiving radiation therapy. J. Am. Dent. Assoc., 1998, 129, 201-205.
 
11.
Milecki P.: Wybrane aspekty objawów ubocznych radioterapii nowotworów głowy i szyi. Postępy w chirurgii głowy i szyi, 2004, 1, 15- 32.
 
12.
Wierzbicka M., Pabiszczak M., Pazrowski J., Szyfter W.: Chirurgia rekonstrukcyjna w operacjach onkologicznych raków jamy ustnej i gardła. Postępy w chirurgii głowy i szyi, 2006, 1, 16-25.
 
13.
Wanyura H., Kamiński A., Uliasz M., Stopa Z.: Płat skórno-mięśniowy z mięśnia piersiowego większego do rekonstrukcji ubytków powstałych po usunięciu nowotworów złośliwych dolnego piętra twarzy. Czas. Stomatol. 2006, 7, 473-490.
 
14.
Mierzwińska-Nastalska E., Starościak S., Rolski D., Gładkowski J., Jaworowski J., Mateńko D., Ciechowicz B.: Leczenie protetyczne po zabiegu resekcji żuchwy i rekonstrukcji płatem skórno-mięśniowym z mięśnia piersiowego większego. Protet. Stomatol. 2009, 5, 327-333.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top