PL EN
RESEARCH PAPER
Therapeutic mandibular position establishment in patients with temporomandibular joint disorders
 
More details
Hide details
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Prosthodontics 2015;65(1):5-15
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (15)
1.
Dworkin S.F., Le Resche L.: Research diagnosticcriteria for temporomandibular disorders:review, criteria, examinations and specifications,critique. J. Craniomand. Dis. Facial &Oral Pain, 1992, 6, 4, 301-355.
 
2.
Schiffman E., Ohrbach R., Truelove E.,Look J., et al.: Diagnostic Criteria forTemporomandibular Disorders (DC/TMD)for clinical and research applications:Recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network and OrofacialPain Special Interest Group. J. Oral FacialPain Headache, 2014, 28, 6-27.
 
3.
Stegenda B.: Nomenclature and classificationof temporomandibular joint disorders. J. OralRehabil., 2010, 37, 760-765.
 
4.
Okeson J.P.: Leczenie dysfunkcji narządu żuciai zaburzeń zwarcia. Wyd. Czelej, Lublin,2005.
 
5.
Kleinrok M.: Zaburzenia czynnościowe układuruchowego narządu żucia. Sanmedia,Warszawa, 1992.
 
6.
Greene Ch.S.: The etiology of temporomandibulardisorders: implications for treatment. J.Orofac. Pain, 2001, 15, 93-105.
 
7.
Kostrzewa-Janicka J., Anulewicz A., ŚmigaWitasA., Prątnicki M., MierzwińskaNastalskaE.: Wstępne postępowanie leczniczew przypadkach występowania zaburzeńczynnościowych w obrębie układu ruchowegonarządu żucia. Protet. Stomatol,, 2011,LXI, 2, 81-90.
 
8.
Wanyura H., Stopa Z., Brudnicki A.,Kostrzewa-Janicka J., Knorr R.: Wstępna kliniczno-etiologicznaocena osób leczonych wOASSŻ z powodu chorób stawu skroniowo--żuchwowego. Czas. Stomatol., 2001, LIV 12, 790-799.
 
9.
Kostrzewa-Janicka J, Mierzwińska-NastalskaE, Wanyura H, Prątnicki M, Stopa Z, BrudnickiA.: Doprzednie przemieszczenie krążka stawowegostawu skroniowo-żuchwowego – odległewyniki leczenia. Czas. Stomatol., 2002,LV, 11, 763-772.
 
10.
SAS/STAT® 12.1, User’s Guide, SASInstitute Inc., Cary, NC, USA, 2012.
 
11.
Miyawaki S., Tanimoto Y., Inoue M., SugawaraY., Fukjiki T., Takano-Yamamoto T.: Condylarmotion in patients with reduced anterior discdisplacement. J. Dent. Res., 2001, 80, 5, 1430-1435.
 
12.
Harper R.P., Schneiderman E.: Condylar movementand centric relation in patients withinternal derangement of the temporomandibularjoint. J. Prosthet. Dent., 1996, 75, 67-71.
 
13.
Koecka B. (pod red.): Zaburzenia czynno-ściowe narządu żucia. Wyd. Urban & Partner,Wrocław, 1997.
 
14.
Ahmad M., Hollender L., Anderson Q., KarthaK., Orbach R., Truelove E.L., i in.: Researchdiagnostic criteria for temporomnadibular disorders(RDC/TMD): development of imageanalysis criteria and examiner reliability forimage analysis. Oral Surg. Oral Med. OralPrathol. Oral Radiol. and Endod., 2009, 107,844-860.
 
15.
Dupas P-H.: Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowaod diagnozy – po szynę zgryzową. Wyd.Lek. PZWL, Warszawa, 2009.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top