PL EN
RESEARCH PAPER
R e c e n z j a p o d r ę c z n i k a „WSPÓŁCZESNA PROTETYKA STOMATOLOGICZNA – podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna” autorstwa prof. Stanisława Majewskiego
 
More details
Hide details
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
 
Prosthodontics 2015;65(2):170-171
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top