PL EN
RESEARCH PAPER
Are dental technicians at risk of burnout?
 
More details
Hide details
1
Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
2
Medical University of Lodz
 
3
Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Prosthodontics 2015;65(2):162-169
 
 
REFERENCES (16)
1.
Gola M., Owecka M.: Choroby występująceu techników dentystycznych. NowinyLekarskie, 2013, 82, 2, 176-180.
 
2.
Petrović D., Krunić N., Kostić M.: Risk factorsand preventive measures for occupationaldiseases in dental technicians. VojnosanitPrel., 2013, 70, 10, 959-963.
 
3.
Chaoyi M,, Liwei Z,, Li Y,, Min Z,, HaiyangY.: Current status, crisis and trends in Chinesedental technician. Int. Den. J., 2012, 62, 79-83.
 
4.
Wilczek-Różyczka E., Plewa Z.: Wypaleniezawodowe u pracowników ochrony zdrowia.Medycyna Rodzinna, 2008, 3, 69-73.
 
5.
Beheshtifar M., Omidvar A.R.: Causes to createjob burnout in organizations. InternationalJournal ofAcademic research in Business andSocial Sciences, 2013, 3, 6, 107-113.
 
6.
Anvari M.R.A., Kalali N.S., Gholipour A.:How does personality affect on job burnout?International Journal of Trade, Economicsand Finance, 2011, 2, 2, 115-119.
 
7.
Pasikowski T.: Polska adaptacja kwestionariuszaMaslach Burnout Inventory. w: Sęk H.(red.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie.PWN, Warszawa 2004.
 
8.
Willey J., Sons A.S.: Burnout and engagementin relation with job demands and resourcesamong dental staff in Northern Ireland.Community Dent Oral Epidemiol., 2011, 39, 87-95.
 
9.
Garbin C.A.S., Garbin A.J.I., dos Santos R.R.,Fagundes Freire A.C.G., Gonçalves P.E.:Burnout’s Syndrome in Dentists. J. DepressAnxiety, 2012, 1, 109.
 
10.
Greenglass E.: Różnice wynikające z rólpłciowych wsparcie społeczne i radzenie sobieze stresem. w: Sęk H, Cieślak R. (red.)Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. PWN,Warszawa 2012.
 
11.
Baruch-Feldman C., Brondolo E, Ben-DayanD., Schwarz J.: Source of social support andburnout, Job satisfaction and productivity. J.Occup. Health Psychol., 2002, 7, 1, 84-93.
 
12.
Ozbay F., Johnson D.C., Dimoulas E., MorganC.A., Charney D., Southwick S.: Social supportand resilience to stress. Psychiatry, 2007,4, 5, 35-40.
 
13.
Ogińska-Bulik N., Juczyński Z.: Osobowość.Stres a zdrowie. DIFIN, Warszawa 2010.
 
14.
Chirkowska-Smolak T.: Does work engagementburn out? The person-job fit and levelsof burnout and engagement in work. PolishPsychological Bulletin, 2012, 43, 2, 76-85.
 
15.
Sęk H., Cieślak R.: Wsparcie społeczne-sposobydefiniowania, rodzaje, źródła wsparciaspołecznego. w: Sęk H. Wsparcie społeczne istres. PWN, Warszawa 2012.
 
16.
AbulAlRub R.F..: Replication and examinationof research data on Job stress and coworkersocial support with internet and traditionalsamples. Journal of Nursing Scholarship,2006, 38, 200-204.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top