PL EN
RESEARCH PAPER
Prosthodontic treatment of a patient with oligodontia. A case report
 
More details
Hide details
1
Chair of Dental Prosthetics, Faculty of Dentistry, Medical University of Warsaw, Poland
 
2
Medical University of Warsaw
 
3
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Prosthodontics 2015;65(1):67-72
 
 
REFERENCES (17)
1.
Polder B. J., Van’t Hof M. A., Van Der LindenF.P. G. M., Kuijpers-Jagtman A. M.: A meta--analysis of the prevalence of dental agenesisof permanent teeth. Community Dent. OralEpidemiol., 2004, 32, 217-226.
 
2.
Brook A. H.: Dental anomalies of numer, formand size: their prevalence in British schoolchildren.J. Int. Assoc. Dent. Child., 1974, 5,37-53.
 
3.
Wu C. C. L., Wong R. W. K., Hagg U.: A reviewof hypodontia: The possible etiologiesand orthodontic, surgical and restorative treatmentoptions conventional and futuristic.Hong Kong Dent. J., 2007, 4, 113-121.
 
4.
Daugaard-Jensen J., Nodal M., Skovgaard L.T., Kjaer I.: Comparison of the pattern of agenesis in the primary and permanent dentitionsin a population characterized by agenesis inthe primary dentition. Int. J. Paediatr. Dent.,1997, 7, 143-148.
 
5.
Gawor E., Ciechowicz B., Niesłuchowska M.,Zadurska M., Piekarczyk J., MierzwińskaNastalskaE.: Interdyscyplinarne leczenie pacjentaz hipodoncją oraz współistniejącą progeniąi mikrognatią – opis przypadku. Protet.Stomatol., 2003, 5, 285-290.
 
6.
Zadurska M., Siemińska-Piekarczyk B.,Pietrzak-Bilińska B., Ratyński P., SalingerM.: Hipodoncja – etiologia na podstawie pi-śmiennictwa. Czas. Stomatol., 1999, 2, 130-133.
 
7.
Hobkirk J. A., Brook A. H.: The managementof patient with severe hypodontia. J. OralRehabil., 1980, 7, 289-298.
 
8.
Cameron A. C., Widmer R. P.: Stomatologiadziecięca. Zaburzenia rozwojowe zę-bów. Wyd. pol. pod red. U. Kaczmarka.Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław,2005, 176-224.
 
9.
Zadurska M.: Rzadka postać anodoncji zę-bów mlecznych i rozległej hipodoncji zębówstałych u pacjenta z zespołem ektodermalnym.Czas. Stomatol., 1991, 44, 562-567.
 
10.
Jędryszek A., Kmiecik M., Paszkiewicz A.:Przegląd współczesnej wiedzy na temat hipodoncji.Dent. Med. Probl., 2009, 46, 118-125.
 
11.
Goya H. A., Tanaka S., Maeda S., Akimoto Y.:An orthpanthomographic study of hypodontiain permanent teeth of Japanese pediatric patients.J. Oral Sci., 2008, 50, 143-150.
 
12.
Biedziak B.: Etiologia i występowanie agenezjizębów – przegląd piśmiennictwa. Dent.Med. Probl., 2004, 41, 531-535.
 
13.
Ogaard B., Krogstad O.: Craniofacial structureand soft tissue profile in patients with severehypodontia. Am. J. Orthod. DentofacialOrthop., 1995, 108, 472-477.
 
14.
Schalk van der Weide V., Prahl-Andersen B.,Bosman F.: Tooth formation in patients witholigodontia. Angle Orthod., 1993, 63, 31-37.
 
15.
Brook A.H., Elcock C., Al.-Sharood M.H.,McKeown H.F., Khalaf K., Smith R.N.: Furtherstudies of a model for the etiology of anomaliesof tooth numer and size in humans. ConnectTissue Res., 2002, 43, 289-295.
 
16.
Hobkirk J.A., Gill D.S., Jones S.P., HemmingsK.W., Bassi G.S., O’Donnell A.L.: Hypodontia:A team approach to management (1st ed).Chichester: Wiley-Blackwell, 2011.
 
17.
Biedziak B.: Występowanie wad zryzu u pacjentówz oligodoncją. Dent. Med. Probl.,2004, 41, 483-488.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top