PL EN
RESEARCH PAPER
Analysis of some mechanical proprieties of bar-connection supported on two implants: A preliminary examination
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Medical Sciences
 
2
Poznań University Of Technology
 
 
Prosthodontics 2013;63(6):441-449
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (19)
1.
Hędzelek W., Muszalski B., Plewik J.: Stosowanie zatrzasków ASC 52 w leczeniu protetycznym. Protet. Stomatol., 2002, LI, 4, 216-219.
 
2.
Hędzelek W., Rzątowski Sz.: Wykorzystanie precyzyjnych elementów prefabrykowanych dla uzyskania optymalnego prowadzenia protezy ruchomej. Protet. Stomatol., 2006, LVI, 3, 186-190.
 
3.
Machnikowski I., Gładkowski J., Siedlecki M., Feder T.: Zastosowanie precyzyjnych elementów retencyjnych u pacjentów z rozległymi brakami zębowymi. Protet. Stomatol., 2002, LII, 6, 344-348.
 
4.
Koczorowski R., Brożek R., Hemerling M.: Wykorzystanie elementów precyzyjnych w leczeniu implantoprotetycznym. Dent. Med. Probl., 2006, 43, 3, 421-428.
 
5.
Misch C.E.: Contemporary implant dentistry. Mosby St. Louis 1999.
 
6.
Zagalak R., Hędzelek W., Sokalski J.: Leczenie protetyczne z zastosowaniem systemu implantologicznego Osteoplant. Protet. Stomatol., 2001, 5, 280-284.
 
7.
Baszkiewicz J., Chladek G., Chladek W., Czerwik I., Kasperski J., Krupa D., ŁukomskaSzymańska M., Margielewicz J., Sajewicz E., Sokołowski J., Wnukiewicz J., Wnukiewicz W., Zbomirska-Wnukiewicz B., Żmudzki J.: Biomateriały i mechanika w stomatologii, eksperyment naukowy, Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej. Zabrze 2010.
 
8.
Zagalak R.: Ocena właściwości mechanicznych dwuczęściowych wszczepów stomatologicznych Osteoplant. Rozprawa doktorska, Poznań, 2004.
 
9.
Assuncao W. G., Tabata L. F., Barao V. A. R., Rocha E. P.: Comparison of stress distribution between complete denture and implant-retained overdenture-2D FEA. J. Oral Rehabil., 2008, 35, 766-774.
 
10.
Kurowski R., Niezgodziński M.:Wytrzymałość materiałów, PWN, W-wa 1961.
 
11.
Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrz. mat., WNT, W-wa 1984.
 
12.
Kowalewski Z.: Podstawy wytrz. mat. Wyd. Politechniki Warszawskiej, W-wa 2000.
 
13.
Dejak B.: Wpływ kształtu i wielkości ceramicznych uzupełnień koronowych na wytężenie zębów trzonowych w oparciu o metodę elementów skończonych. Protet. Stomatol., 2008, LVIII, 2, 90-99.
 
14.
Pietruski J., Pietruska M., Stokowska W., Pattarelli M.: Protezy overdenture – wybrane możliwości zastosowania w rehabilitacji narządu żucia. Czas. Stomat., 2001, 54, 461-468.
 
15.
Sadowsky S. J., Caputo A. A.: Stress transfer of four mandibular implant overdenture cantilever design. J. Prosthet. Dent., 2004 Oct, vol. 92, no. 4, 328-336.
 
16.
Federick D. R., Caputo A. A.: Effects of overdenture retention designs and implant orientations on load transfer characteristics. J. Prosthet. Dent., 1996, 76, 624-632.
 
17.
Rzątowski Sz.: Analiza wartości siły retencji zewnątrz koronowych precyzyjnych elementów utrzymujących. Rozprawa na stopień doktora nauk med., Poznań 2008.
 
18.
Gotfredsen K.: Implant supported overdentures – the Copenhagen experience. J. Dent., 1997, 25, supl., 39-42.
 
19.
Choy E., Reimer D.: Laboratory processing of housing-retained attachments for implant- -supported overdentures. J. Prosthet. Dent., 2001, 85, 516-519.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top