PL EN
RESEARCH PAPER
The quality of life evaluation in patients after treatment of maxillofacial neoplasms
 
 
More details
Hide details
1
Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Medicine and Dentistry, Medical University of Warsaw, Poland
 
 
Prosthodontics 2013;63(3):167-176
 
 
REFERENCES (27)
1.
Cancer Trends Progress Report – 2009/2010 Update, National Cancer Institute, NIH, DHHS, Bethesda, MD, April 2010. Available at: http://progressreport.cancer.g....
 
2.
Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2009 roku. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2010.
 
3.
Gliński B., Ząbek M., Urbański J.: Podstawowe zasady postępowania z chorymi na raka płaskonabłonkowego głowy i szyi. Współczesna Onkologia, 2006, 6, 263-267.
 
4.
Jassem J. i wsp.: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne dla wybranych nowotworów głowy i szyi. Postępy w chirurgii głowy i szyi, 2006, 1, 6-39.
 
5.
Beumer III J., Curtis T. A., Marunick M. T.: Maxillofacial rehabilitation: Prosthodontic and surgical considerations. Medico Dental Media International, St. Louis 1996.
 
6.
Ciechowicz B.: Rehabilitacja protetyczna pacjentów po rozległych zabiegach onkologicznych z uwzględnieniem oceny skuteczności leczenia stomatopatii powikłanych infekcją grzybami drożdżopodobnymi. Praca doktorska. AM Warszawa 1988.
 
7.
Dreher W.: Możliwości rehabilitacji protetycznej chorych po operacjach nowotworów jamy ustnej i szczęk. Praca habilitacyjna. PAM Szczecin 1979.
 
8.
Malik J.: Leczenie protetyczne pacjentów po resekcji szczęki lub żuchwy. Rozprawa doktorska. AM Wrocław, 1979.
 
9.
Rolski D., Kostrzewa-Janicka J., Ciechowicz B., Rusiniak-Kubik K., Śmiga-Witas A., Mierzwińska-Nastalska E.: Czynnościowa rehabilitacja układu stomatognatycznego w leczeniu protetycznym pacjentów po operacjach nowotworów żuchwy. Czas. Stomat., 2002, 9, 586-593.
 
10.
Desjardins R. P.: Occlusal considerations for the partial mandibulectomy patients. J. Prosthet. Dent., 1979, 3, 308-315.
 
11.
Gajdus P., Hędzelek W., Piotrowski P., Muszalski B.: Wybrane przypadki leczenia protetycznego pacjentów po resekcji trzonu żuchwy. Pozn. Stomatol., 1999, 26, 161-166.
 
12.
Rolski D., Gładkowski J., Nieborak R., Gładkowska M., Mierzwińska-Nastalska E., Starościak S., Jaworowski J., Ciechowicz K., Mateńko D.: Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjentów po resekcjach żychwy z powodu nowotworów. Protet. Stomatol., 2009, 2, 73- 77.
 
13.
Mc Donough E. M., Boyd J. H., Varvares M. A., et al.: Relationship between psychological status and complicance in a sample of patients treated for cancer of the head and neck. Head Neck, 1996, 18, 269-276.
 
14.
Rappoport Y., Kreitler S., Chaitchik R., et al.: Psychosocial problems in head and neck cancer patients and their change with the time since diagnosis. Ann. Oncol.,1993, 4, 69-73.
 
15.
Campbell A.: Subjective measures of well- -being. American Psychologist, 1976, 2, 123- 132.
 
16.
Levine N. M.: Incorporation of quality-of-life assessment into clinical trials. In: Osoba D., ed.: Effect of cancer on quality of life. CRC Press, Boston 1991, 105-111.
 
17.
Schipper H.: Quality of life studies: Principles of the clinical paradigm. J. Psychosocial Oncol., 1990, 8, 23, 171-185.
 
18.
de Walden-Gałuszko K., Majkowicz M.: Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 
19.
Meyza J.: Jakość życia w chorobie nowotworowej. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1997.
 
20.
Stelcer B.: Ocena jakości życia w zaawansowanej chorobie nowotworowej – analiza doznań chorych. Rozprawa doktorska. Akademia Medyczna, Poznań1999.
 
21.
Wołowicka L.: Jakość życia w naukach medycznych. QOL in medical sciences. Dział Wydawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej, Poznań 2002, 42-53.
 
22.
Kleinman A.: The Illness Narratives: Suffering, Healing and the Human Condition. Basic Book Inc., New York 1988.
 
23.
Gotay C., McCabe M. S., Moor T. D. i wsp.: Quality of life assessment in cancer treatment protocols; research issues in protocol development. J. Nat. Cancer Inst., 1992, 8, 575- 579.
 
24.
Majkowicz M.: Uwagi metodologiczne na temat prowadzenia badań nad jakością życia chorych nowotworowych. Psychosomatologia, 1997, 1, 1, 14-22.
 
25.
Osoba D.: Badanie jakości życia zależnej od stanu zdrowia pacjentów onkologicznych. Nowotwory, 1993, 43, 185-192.
 
26.
Revicki D. A., Kaplan R. M.: Relationship between psychometric and utility – based approaches to the measurment of health-related quality of life. Quality Life Res., 1993, 2, 477- 487.
 
27.
Weymuller Jr E., Alsarraf R., Yueh B., Deleyiannis F., W-B., Coltrera M. D.: Analysis of the Performance Characteristics of the University of Washington Quality of Life Instrument and Its Modification (UWQOL-R). Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg., 2001, 127, 489-493.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top