PL EN
RESEARCH PAPER
Direct technique to repair a ceramic crown using its fractured part. A case report
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
2
Katedra Protetyki Stomatologicznej ISAM w Warszawie
 
 
Prosthodontics 2016;66(2):121-125
 
 
REFERENCES (14)
1.
Stein H: Aesthetic color reproduction. IndepDent 1999; July/August: 65-66.
 
2.
Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J:Współczesne protezy stałe. Czelej, Lublin2002.
 
3.
Okoński P, Lasek K, Mierzwińska-NastalskaE: Kliniczne zastosowanie wybranych materiałówceramicznych. Protet Stomatol 2012;LXII, 3: 181-189.
 
4.
Spiechowicz E: Protetyka stomatologicznapodręcznik dla studentów stomatologii.Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa2006.
 
5.
Dejak B, Kacprzak M, Suliborski B, ŚmielakB: Struktura i niektóre właściwości ceramikdentystycznych stosowanych w uzupełnieniachpełnoceramicznych w świetle literatury.Protet Stomatol 2006; LVI, 6: 471-477.
 
6.
Ahmad I: Przegląd systemów pełnoceramicznych.Stomatologia estetyczna. ElsevierUrban&Partner, Wrocław 2007.
 
7.
Craig RG: Materiały stomatologiczne.Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.
 
8.
Belli R, Guimaraes JC, Lohbauer U, BaratieriLN: On the brittleness of dental ceramics:why do they fail? Quintessence Dent Technol2011; 33: 152-162.
 
9.
Dejak B: Porównanie wytrzymałości zę-bów przednich odbudowanych koronami kosmetycznymiz różnych materiałów. ProtetStomatol 2011; LXI, 2: 98-105.
 
10.
Witek P: Cementowanie adhezyjne całoceramicznychprotez stałych – ocena klinicznacementów Compolute i Variolink II. PorStomatol 2002; 11: 10-14.
 
11.
Szczyrek P, Zadroga K, MierzwińskaNastalskaE: Cementowanie uzupełnień peł-noceramicznych – przegląd piśmiennictwa.Część II, Protet Stomatol 2009; LIX, 1: 16-25.
 
12.
Majewski S, Pryliński M: Materiały i technologiewspólczesnej protetyki stomatologicznej.Czelej, Lublin 2013.
 
13.
Mierzwińska-Nastalska E, Szczyrek P:Uzupełnienia ceramiczne. Postępowanie klinicznei wykonawstwo laboratoryjne. MedTour Press International, Otwock 2011.
 
14.
Conrad HJ, Seong WJ, Pesun IJ: Currentceramic materials and systems with clinicalrecommendations: a systematic review. JProsthet Dent 2007; 98, 5: 389-404.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top