PL EN
PRACA ORYGINALNA
Leczenie zachowawcze nawykowego podwichnięcia w zaburzeniach czynnościowych stawu skroniowo-żuchwowego – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Pomeranian Medical University in Szczecin
 
2
NZOZ Szczecin
 
3
Katedra Farmakologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
4
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej
 
 
Prosthodontics 2016;66(1):41-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (18)
1.
Wasilewska M, Słotwińska M: Obustronnezwichnięcie stawów skroniowo-żuchwowych.Opis przypadku. Mag Stomatol 2010;20, 10: 64-66.
 
2.
Kleinrok M: Zaburzenia czynnościowe układuruchowego narządu żucia. Sanmedica,Warszawa, 1992.
 
3.
Krywult M, Baron S, Kokot T: Etiopatogenezaoraz epidemiologia zaburzeń układu stomatognatycznegoukładu ruchowego narządu żucia.Twój Prz Stomatol 2006; 11: 10-12.
 
4.
Pihut M, Wiśniewska G, Majewski S: Metodaaktywnej repozycji krążka stawu skroniowo-żuchwowegow przypadkach jego przemieszczeniaz zablokowaniem. J Stoma 2013;66, 5: 650-662.
 
5.
Bayoumi AM, Al-Sebaei MO, Mohamed MK,Al-Yamani AO, Mokrami AM: Arthrocentesisfollowed by intraarticular autologous bloodinjection for the treatment of recurrent temporomandibularjoint dislocation. J Oral Surg2014; 43: 1224-1228.
 
6.
Baladowski M, Nischk M: Stomatologia zachowawczaw znieczuleniu ogólnym. Trybambulatoryjny. Powikłania po zabiegachprzeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym.Nowa Stomatol 2001; 6, 2: 19-23.
 
7.
Kollar J, Starzec R: Przyczyny chorób stawówskroniowo-żuchwowych. Lek Wojsk1992; 68, 11/12: 573-576.
 
8.
Arkuszewski P: Przypadek nierozpoznanegozastarzałego zwichnięcia żuchwy. CzasStomatol 1998; 51, 10: 666-667.
 
9.
Mlosek K, Żochowska E: Zagadnienia klinicznea wczesna diagnostyka wizualizacyjna stawuskroniowo-żuchwowego. Medycyna 20001994; 5, 49/50: 46-50.
 
10.
Dzierżanowska A, Zawidzka D: Metoda pośredniego klejenia zamków ortodontycznych.Mag Stomatol 2014; 6: 12-20.
 
11.
Kostrzewa-Janicka J, Anulewicz A, ŚmigaWitasA, Prątnicki M, Mierzwinska-NastalskaE: Wstępne postępowanie lecznicze w przypadkachwystępowania zaburzeń czynnościowychw obrębie układu ruchowego narządużucia. Protet Stamatol 2011, LXI, 2: 81-90.
 
12.
Piecha M: Terapia fizykalna bólu w obrębiestawów skroniowo-żuchwowych. Twój PrzegStomatol 2012; 9: 106-108.
 
13.
Latała B, Mosurska D, Otfinowski J, Pihut M:Fizykoterapia w leczeniu dysfunkcji narządużucia – przegląd stosowanych zabiegów fizykalnychi ich skuteczność. Porad Stomatol2007; 7, 3: 98-104.
 
14.
Gawriołek K, Azer SS, Gawriołek M,Piotrowski PR: Mandibular function afterMyorelaxation therapy in temporomandibulardisorders. Advances in Medical Sciences,2015; 60: 6-12.
 
15.
Kijak E, Ey-Chmielewska H, Frączak B,Sobolewska E: Pourazowe zapalenie mięśniażwacza w przebiegu dysfunkcji bólowej stawuskroniowo-żuchwowego. Opis przypadku.Mag Stomat 2009; 19, 3: 38-41.
 
16.
Ey-Chmielewska H, Frączak B, SobolewskaE, Polak-Majcher D, Hamerlak Z, Serewa J:Metoda kinesiotapingu i jej zastosowanie wleczeniu zaburzeń narządu żucia – przeglądpiśmiennictwa. Dent Forum 2009; 37, 1: 69-72.
 
17.
Bożyk A, Paulo M, Michalak M: Innowacyjnewykorzystanie tapingu w terapii układu ruchowegonarządu żucia. Mag Stomatol 2012;22, 11: 32-35.
 
18.
B. Koeck: Zaburzenia czynnościowe narządużucia. Urban&Partner, Wrocław, 1997.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top