PL EN
RESEARCH PAPER
Interdysciplinary treatment of patients with cleft lip and palate: selected issues
 
More details
Hide details
1
Katedra Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
2
Katedra Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
 
 
Prosthodontics 2015;65(6):559-563
 
 
REFERENCES (20)
1.
McInes R: Gene/environment causes of cleftlip and/ or palate, Clin Genet 2002; 61: 248-256.
 
2.
Szeląg J, Noga L, Orłowska K, Pałka Ł,Paradowska A: Analiza wpływu Endo- i egzogennychczynników ryzyka w etiologii rozszczepówpodniebienia pierwotnego i wtórnego.Dent Med Probl 2006; 43, 4: 556-562.
 
3.
Hozyasz K: Wpływ czynników środowiskowychna występowanie wad rozszczepowychtwarzoczaszki. Med Rodz 1999; 2: 11-17.
 
4.
Kajii T, Alam M: Orthodontic treatment ofcleft lip and alveolus using secondary autogenouscancellous bone grafting: a case report.World J Orthod 2009; 10: 67-75.
 
5.
Andreson P, Moss A: Dental Findings in parentsof children with Cleft Lip and Palate.Cleft Palate Craniofac J 1996; 33, 5: 436-439.
 
6.
Janiszewska J, Wędrychowska-Szulc B: Brakizawiązków zębów stałych. Mag Stomatol2000; 10: 42-43.
 
7.
Sierpińska T, Gołębiewska M, Borys J,Bugała-Musiatowicz B, Piotrowski L, RybakS, Grabowska S: Interdyscyplinarne leczeniepacjentów z rozszczepami wargi i podniebienia.Protet Stomatol 2005; 60, 6: 436-440.
 
8.
Tan A, Brogan W, McComb H, Henry P:Secondary alveolar bone grafting- five yearperiodontal and radiographic evaluation in 100 consecutive cases. Cleft Palate CraniofacJ 1999; 33: 513-518.
 
9.
Takahashi T, Fukuda M, Yamaguchi T, KochiS: Use of endosseous implants for dental reconstructionof patients with grafted alveolarclefts. J Oral Maxillofac Surg 1997; 55: 576-583.
 
10.
DaSilva Filho O, Teles S, Ozawa T, Filho L:Secondary bone graft and eruption of the permanentcanine in patients with alveolar clefts:literature review and case report. AngleOrthod 2000; 70: 174-178.
 
11.
Cudziło D, Szydłowska J, Obłoj B: Udziałortodonty w uzupełnianiu braków górnychbocznych zębów siecznych u pacjentów zjednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia.Protet Stomatol 2014; 2: 102-103.
 
12.
Bergland O, Semb G, Abyholm F: Eliminationof the residual alveolar cleft by secondarybone grafting and subsequent orthodontictreatment. Cleft Palate J 1987; 23: 175.
 
13.
Takahashi T, Inai T, Shoko K, Masayuki F,Yamaguchi T: Long term follow-up of dentalimplants placed in a grafted alveolar cleft:evaluation of alveolar bone height. OralPathol Oral Radiol Endod 2008; 105: 297-302.
 
14.
Verdi F, Landi G, Cohen R: Use of theBranemark implant in the cleft palate patient.Cleft Palate J 1991; 28: 301-302.
 
15.
Ronchi P, Frattini C: Endosseous implants forprosthetic rehabilitation in bone grafted alveolarclefts. J. Craniomaxillofac Surg 1995;23: 382-384.
 
16.
Boyne P, Sands R: Secondary bone graftingof residual alveolar and palatal clefts. J OralSurg 1972; 30: 87-93.
 
17.
Lekholm U: The use of osseointegrated implantsin growing jaws. Int J Oral MaxillofacImplants 1993; 8: 243-245.
 
18.
Takahashi T, Fukuda M, Kochi S: Timing forendosseous implant placement into graftedalveoli with autogenous particulate marrowand cancellous bone. Int J Oral MaxillofacSurg 2008; 8: 134-138.
 
19.
Mikołajczak T, Wilk G: Ocena kliniczna i radiologicznaprzeszczepów kostnych do wyrostkazębodołowego u pacjentów z rozszczepemcałkowitym w oparciu o radiografięcyfrową. Pol J Radiol 2007; 72: 158-158.
 
20.
Czernik J, Chrzan R: Postępy w chirurgii płodu.Adv Clin Exp Med 2003; 12: 497-505.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top