PL EN
CASE REPORT
Use of conical telescopic crowns in a partially edentulous patient: A case report
 
More details
Hide details
1
Medical University of Warsaw
 
 
Prosthodontics 2013;63(6):483-488
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (18)
1.
Haupfauf L.: Protetyka stomatologiczna. Protezy częściowe. Urban & Partner Wrocław 1997.
 
2.
Pietruski J. K., Pietruska M. D., Stokowska W., Pattarelli G. M.: Protezy overdenture– wybrane możliwości zastosowania w rehabilitacji narządu żucia. Czas. Stomat., 2001, 7, 461-468.
 
3.
Stancić I., Jelenković A.: Retention of telescopic denture in elderly patients with maximum partially edentulous arch. Gerodontology, 2008; 25: 162-167.
 
4.
Dąbrowa T., Panek H., Makacewicz S.: Rodzaje mechanizmów utrzymujących protezy częściowe ruchome za pomocą koron podwójnych. Dent Med. Probl., 2004, 41, 3, 521-525.
 
5.
Dąbrowa T., Płonka B.: Zaczepy teleskopowe – przegląd ogólny. Dent Med. Probl., 2002, 39, 2, 293-295.
 
6.
Ciechowicz B., Mierzwińska-Nastalska E., Wojda M., Kochanek-Leśniewska A., Michalik R.: Zastosowanie uzupełnień ceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu u pacjenta po operacji guza przysadki mózgowej – opis przypadku. Protet. Stoamatolol. 2011, 1, 43–50.
 
7.
Güngör M. A., Artunç C., Sonugelen M., Toparli M.: The evaluation of the removal forces on the conus crowned telescopic prostheses with the finite element analysis (FEA). J. Oral Rehabil., 2002, 29, 1069-1075.
 
8.
Majewski S., Wiśniewska G.: Protetyczne aspekty profilaktyki periodontologicznej w odniesieniu do uzębienia naturalnego w przypadkach stosowania częściowych protez ruchomych i stałych uzupełnień protetycznych. Poradnik Stom., 2011, XI, 8; 286-292.
 
9.
Siemińska-Piekarczyk B., Młynarska-Zduniak E.: Problemy leczenia ortodontycznego pacjentów dorosłych po rozszczepach podniebienia pierwotnego i wtórnego późno zgłaszających się do leczenia. Czas. Stomatol., 2006, LIX, 9, 653-661.
 
10.
Koralewski M., Rybka J., Marcinkowska A., Hędzelek W.: Leczenie protetyczne pacjentów z rozszczepem podniebienia – opis przypadku. Protet. Stomatol., 2010, LX, 6, 484-487.
 
11.
Piórkowska K., Gładkowski J.: Rehabilitacja protetyczna pacjentów z wadami wrodzonymi. Protet. Stomatol., 2008, 1, 22-28.
 
12.
Wawrzyniak M., Koralewski M., Hędzelek W., Michalska R., Plewik J.: Rehabilitacja narządu żucia dorosłych pacjentów z rozszczepem podniebienia nie leczonych wcześniej protetycznie– opis przypadków. Protet. Stomatol., 2012, LXII, 4, 259-263.
 
13.
Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. PZWL Warszawa 2008.
 
14.
Mierzwińska-Nastalska E.: Zasady użytkowania, czyszczenia i pielęgnacji protez całkowitych. Protet. Stomatol., 2011, 4, 293-303.
 
15.
Frączak B., Aleksandruk G., Brzoza W., Chruściel-Nogalska M.: Higiena jamy ustnej oraz ruchomych uzupełnień protetycznych. Czas. Stomatol., 2009, 62, 3, 202-209.
 
16.
Frączak B., Stawska B.: Potrzeby protetyczne pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Protet. Stomatol., 2006, LVI, 4, 305-311.
 
17.
Langer Y., Langer A.: Tooth– supported telescopic prostheses in compromised dentitions: a clinical raport. J. Prosthet. Dent, 2000, 84, 129-132.
 
18.
Fabjański P., Marciniak Sz., Wojciechowki J., Bobrecki M.: Ruchome uzupełnienie protetyczne a korony teleskopowe i systemy zakotwiczające – cz. I. Nowoczesny Technik Dentystyczny, 2008,3, 21-28.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top