PL EN
RESEARCH PAPER
Influence of occlusal factors on complete denture stabilization
 
More details
Hide details
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Protetyki Stomatologicznej
 
2
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Prosthodontics 2016;66(2):110-115
 
 
REFERENCES (9)
1.
Spiechowicz E: Protetyka Stomatologiczna.Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010,wyd. 6.
 
2.
Majewski S: Współczesna protetyka stomatologiczna.Elsevier Urban&Partner2014.
 
3.
Winkler S: Complete DentureProsthodontics. The W.B, Saunders Co.,Philadelphia-London-Toronto 1979.
 
4.
Okeson JP: Management of temporomandibulardisorders and occlusion. SaintLouis:Mosby, 2003.
 
5.
Jurkowski P, Kostrzewa-Janicka J,Mierzwińska Nastalska E: Komputerowysystem analizy zwarcia T-Scan III – budowa,funkcje i zastosowanie. ProtetStomatol 2012; LXII, 2: 100-109.
 
6.
Sierpińska T, Kuć J, GołębiewskaM, Kaczyńska H: Ocena parametrówczynnościowych u osób bezzębnych podczaswymiany protez całkowitych”. ProtetStomatol 2008; LVIII, 4: 235-240.
 
7.
Mierzwińska-Nastalska E: Diagnostykaukładu ruchowego narządu żucia. Med.Tour Press International 2009.
 
8.
Polanowski K: Protezy całkowite funkcjonalne– opis przypadku. NowoczesnyTechnik Dentystyczny 2011, 4, 58-62.
 
9.
Płonka B: Zastosowanie zębów blokowychw leczeniu protetycznym pacjentówz bezzębiem. Protet Stomatol 1967; IX, 1:9-15.10.Okoński P, Niesłuchowska M, SiedleckiM: Zastosowanie BiofunkcjonalnegoSystemu Protetycznego (BPS) w rehabilitacjinarządu żucia u pacjentów bezzębnych.Protet Stomatol 2002; LII, 4: 223-227.11.McGee GF: Natural tooth placement andbase contour in denture construction JProsth Dent 1960; 10, 4: 651-653.12.Łata A, Karasiński A, Wszołek W:Fonetyczne porównanie dwóch metod estetycznegoustawiania zębów przednichgórnych w protezach całkowitych. ProtetStomatol 2005; LV, 6: 441-447.13.Fürgut V: Koncepcja Natury, ustawianiezębów bocznych zgodnie z zasadami uzę-bienia naturalnego. Dental Labor 2013; 3:48-53.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top