PL EN
RESEARCH PAPER
Early visualisation diagnosis of oral squamous cell carcinoma: case report
 
More details
Hide details
1
Department of Oral Surgery, Medical University of Warsaw, Poland
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Studenckie Koło Naukowe
 
4
Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Medicine and Dentistry, Medical University of Warsaw, Poland
 
5
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii - Insytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
 
6
Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Instytut Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
 
Prosthodontics 2017;67(4):374-380
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top