PL EN
REVIEW PAPER
The literature-based comparison between the properties of posterior teeth restored with prefabricated glass fibre-reinforced composite posts and endocrowns
 
More details
Hide details
 
Prosthodontics 2013;63(3):201-207
 
 
REFERENCES (31)
1.
Naumann M.: Kiedy wskazane są wkłady koronowo-korzeniowe-klasyfikacja i koncepcja terapeutyczna. Quint., 2003, 6, 327-334.
 
2.
Spiechowicz E.: Protetyka Stomatologiczna. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL., Warszawa 2008.
 
3.
Bindl A., Richter B., Mormann W. H.: Survival of ceramic computer-aided design/manufacturing crowns bonded to preparations with reduced macroretention geometry. Int. J. Prost., 2005, 18, 3, 219-224.
 
4.
Ferrari M., Vichi A., Grandini S.: Efficacy of different adhesive techniques on bonding to Root canal walls: an SEM investigation. Dent. Mater., 2001, 17, 422-429.
 
5.
Dejak B., Romanowicz M.: Wpływ kształ- tu i wielkości części korzeniowych wkładów na wytrzymałość rekonstruowanych zębów w świetle piśmiennictwa. Protet. Stomatol., 2000, L, 2, 86-94.
 
6.
Reich S., Wichmann M., Rinne H., Shortall A.: Clinical performance of large, all-ceramic CAD/CAM-generated restorations after three years, a pilot study. J. Am. Dent. Assoc., 2004, 135, 5, 605-612.
 
7.
Bindl A., Mormann W. H.: Clinical evaluation of adhesively placed Cerec endo-crowns after 2 years – Preliminary results. J. Adhes. Dent., 1998, 1, 255-265.
 
8.
Lin C-L., Chang Y-H., Chang C-Y., Pai C-A., Huang S-F.: Finite element and Weibull analyses to estimate failure risks in the ceramic endocrown and classical crown for endodontically treated maxillary premolar. Eur. J. Oral. Sci., 2010, 118, 87-93.
 
9.
Edelhof D., Sorensen J.: Tooth structure removal associated with various preparation designs for posterior teeth. Int. J. Periodont. Restor. Dent., 2002, 22, 3, 240-249.
 
10.
Morgano M. S.: Restoration of pulpless teeth: Application of traditional principles I present and future contexts. J. Prosthet. Dent., 1996, 75, 4, 375-380.
 
11.
Salameh Z., Sorrentino R., Ounsi H. F., Goracci C., Tashkandi E., Tay F. R., Ferrari M.: Effect of different all-ceramic crown system on fracture resistance and failure pattern of endodontically treated maxillary premolars restored with and without glass fiber posts. J. Endod., 2007, 33, 7, 848-851.
 
12.
Mendoza D. B., Eakle W. S., Kahl E. A., Ho R.: Root reinforcement with a resin-bonded preformed post. J. Prosthet. Dent., 1997, 78, 1, 10-14.
 
13.
Mangold J. T., Kern M.: Influence of glass-fiber posts on the fracture resistance and failure pattern of endodontically treated premolars with varying substance loss: An in vitro study., J. Prosthet. Dent., 2011, 105, 6, 387-393.
 
14.
Mannocci F., Ferrari M., Watson T. F.: Microleakage of endodontically treated teeth restored with fiber post and composite cores after cyclic loading: a confocal microscopic study. J. Prosthet. Dent., 2001, 85, 284-291.
 
15.
Stricker E. J., Gohring T. N.: Influence of different posts and cores on marginal adaptation, fracture resistance, and fracture mode of composite rein crowns on human mandibular premolas. An in vitro study. J. Dent., 2006, 34; 326-335.
 
16.
Maccari P. C., Conceicao E. N., Nunes M. F.: Fracture resistance of endodontically treated teeth restored with three different prefabricated composite endodontic post. Biomaterials, 2002, 23, 2667-2682.
 
17.
Hayashi M., Takahashi Y., Imazato S., Ebisu S.: Fracture resistance of pulpless teeth restored with post-cores and crowns. Dent. Mater., 2006, 22, 477-485.
 
18.
Forberger N., Gohring T. N.: Influence of type of post and core on in vitro marginal continuity, fracture resistance, and fracture mode of Lithia disilicate-based all-ceramic crowns. J. Posthet. Dent., 2008, 100, 264-273.
 
19.
Chenug W.: A review of the management of endodontically treated teeth: Post, core and the final restoration. J. Am. Dent. Assoc., 2005, 136, 611-619.
 
20.
Fokkinga W. A., Le Bell A. M., Kreulen C. M., Lassila L. V. J., Vallittu P. K., Creugers N. H. J.: Ex vivo fracture resistance of direct resin composite complete crowns with and without posts on maxillary premolars. Int. Endod. J., 2005, 38, 230-237.
 
21.
Krejci I., Duc O., Dietschi D., de Campos E.: Marginal adaptation, retention and fracture resistance of adhesive composite restorations on devital teeth with and without posts. Oper. Dent., 2003, 28, 127-135.
 
22.
Massa F., Dias C., Blos C. E.: Resistance to fracture of mandibular premolars restored using post-and-core systems. Quint. Int., 2010, 41, 49-57.
 
23.
Dejak B.: Ocena wytężenia i szczelności różnych uzupełń koronowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia. Rozprawa habilitacyjna. Łódź 2008.
 
24.
Dejak B.: Porównanie wytrzymałości zębów odbudowanych za pomocą indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych metalowych i standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknami szklanymi. Protet. Stomatol., 2010, LX, 2, 112-123.
 
25.
Schwartz R. S., Robbins J. W.: Post Placement and restoration of Endodontically Treated Teeth: A Literature Review. Endod. J., 2004, 30, 5, 289-301.
 
26.
Totiam P., Gonzalez-Cabezaz C., Fontana M. R., Zero D. T.: A new In vitro model to study the relationship of gap size and secondary caries. Caries Res., 2007, 41, 467-473.
 
27.
Dejak B., Młotkowski A.: A Three-dimensional finite element analysis of strength and adhesion of composite adhesion resin versus ceramic inlays in morals. J. Prosthet. Dent., 2008, 99, 2, 131-140.
 
28.
Mannocci F., Cavalli G., Gagliani M.: Uzupełnienia adhezyjne zębów leczonych endodontycznie. Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 2008.
 
29.
Fuzzi M., Rapelli G.: Wkłady ceramiczne – ocena kliniczna. Quint., 2001, IX, 1, 57-64.
 
30.
Kramer N., Frankenberger R.: Clinical performance of bonded leucite reinforced glass ceramic inlays and onlays after eight years. Dent. Mater., 2005, 21, 262-271.
 
31.
Frankenberger R., Petschelt A., Kramer N.: Leucite-reinforced glass ceramic inlays and onlays after six years: clinical behavior. Oper. Dent., 2000, 25, 6, 459-465.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top