PL EN
RESEARCH PAPER
Effectiveness of adjunct intrapapillar anaesthesia used in the preparation of teeth with vital pulp for prosthetic restorations
 
More details
Hide details
1
Jagiellonian University Medical College, Cracow
 
2
Katedra Protetyki Stomatologicznej IS UJ CM Kraków
 
 
Prosthodontics 2013;63(1):35-40
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (16)
1.
Krupiński J., i wsp.: Badania skuteczności znieczulenia miejscowego w niektórych zabiegach stomatologicznych. Czas. Stomatol., 1993, 46, 717-723.
 
2.
Opalko K. D. W.: Skuteczność znieczulenia nasiękowego preparatem Septanest w znoszeniu wrażliwości zębiny zębów stałych. Stomatol. Współcz., 1997, 4, 435-437.
 
3.
Zaleska M., i wsp.: Ocena porównawcza skuteczności działania wybranych środków znieczulenia miejscowego stosowanych w chirurgii jamy ustnej. Mag. Stomatol., 1999, 9, 29- 34.
 
4.
Blanton P. L., Jeske A. H.: Dental local anesthetics: alternative delivery methods. J. Am. Dent. Assoc., 2003, 134: 228-234.
 
5.
Budenz A. W.: Local anesthetics and medically complex patients. J. Calif. Dent. Assoc., 2000, 28, 611-619.
 
6.
Budenz A.W.: Local anesthetics in dentistry: then and now. J. Calif. Dent. Assoc., 2003, 31, 388-396.
 
7.
Kryst L., Mayzner-Zawadzka E.: Znieczulenie w praktyce stomatologicznej. PZWL, 1997.
 
8.
Harn S. D., Durham T. M.: Incidence of lingual nerve trauma and postinjection complications in conventional mandibular block anesthesia. J. Am. Dent. Assoc., 1990, 121, 519- 523.
 
9.
Harn S. D., Durham T. M., Callahan B. P., Kent D. K.: The posterior superior alveolar injection technique: a report on technique variations and complications. Gen. Dent., 2002, 50, 544-550, quiz 551-2.
 
10.
Harn S. D., Durham T. M.: Anatomical variations and clinical implications of the artery to the lingual nerve. Clin. Anat., 2003, 16, 294- 299.
 
11.
Meechan J.: Znieczulenia miejscowe. Wydawnictwo Kwintesencja, 2003.
 
12.
Majewski S., Loster B. W.: Procedura zabiegowa preparacji zębów filarowych pod schodkowe korony protetyczne z zastosowaniem zestawu instrumentarium – w opracowaniu własnym. Protet. Stomatol., 2004, LIV, 307- 313.
 
13.
Thorwald J.: Stulecie chirurgów. Wydawnictwo Literackie, 1989.
 
14.
Edelhoff D., Sorensen J. A.: Tooth structure removal associated with various preparation designs for anterior teeth. J. Prosthet. Dent., 2002, 87, 503-509.
 
15.
Edelhoff D., Sorensen J. A.: Tooth structure removal associated with various preparation designs for posterior teeth. Int. J. Periodontics Restorative Dent., 2002, 22, 241-249.
 
16.
Frank S. i wsp.: Ocena efektywności analgetycznej znieczulenia śródwięzadłowego w zabiegach ekstrakcji zębów. Poradnik Stomatol., 2009, IX: 170-175.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top