PL EN
RESEARCH PAPER
Zirconium dioxide-based bridges: Selected clinical and laboratory aspects. Part I.
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Medical University of Łódź
 
 
Prosthodontics 2016;66(1):55-63
 
 
REFERENCES (41)
1.
Majewski SW: Rekonstrukcja zębów uzupełnieniamistałymi. Mosty protetyczne wpraktyce klinicznej. Wydawnictwo FundacjiRozwoju Protetyki. Kraków 2005; 181, 184-193.
 
2.
Mierzwińska-Nastalska E: Uzupełnienia ceramiczne.Postępowanie kliniczne i wykonawstwolaboratoryjne. Zasady postępowaniaklinicznego w wykonawstwie uzupełnieńceramicznych. Med Tour Press International.Otwock 2011; 145-149.
 
3.
Dejak B, Langot C, Śmielak B: Kompendiumwykonywania uzupełnień protetycznychMosty. Med Tour Press International. Otwock2014; 91-102.
 
4.
Spiechowicz E: Protetyka Stomatologiczna.Protezy stałe wieloczłonowe – mosty.Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa2004; 465-470.
 
5.
Raigrodski A: Contemporary materials andtechnologies for all-ceramic fixed partial dentures:A review of the literature The Journal ofProsth Dent 2004; 92, 6: 557-562.
 
6.
Burke FJT, Lucarotti PSK: Ten year survivalof bridges placed in the General DentalServices in England and Wales. Journal ofDentistry 2012; 40, 11: 886-895.
 
7.
Craig RG: Materiały stomatologiczne.Ceramiki. Elsevier Urban & Partner. Wrocław2008; 434, 439.
 
8.
Wang F, Takahashi H, Iwasaki N: Translucencyof dental ceramics with different thicknesses.The Journal of Prosth Dent 2013; 110, 1: 14-20.
 
9.
Libby G, Arcuri MR, LaVelle WE, Hebl L:Longevity of fixed partial dentures. TheJournal of Prosth Dent 1997; 78, 2: 127-131.
 
10.
Scurria MS, Bader JD, Shugars DA: Metaanalysisof fixed partial denture survival:Prostheses and abutments. The Journal ofProsth Dent 1998; 79, 4: 459-464.
 
11.
Mejia R, Tobon SM: Marginal fit of metal ceramicrestorations subjected to a standardizedpostsoldering technique. The Journal ofProsth Dent 2000; 83, 5: 535-539.
 
12.
Coelho PG, Silva NR, Boufante EA, GuessPC, Rekow ED, Thompson VP: Testy zmęczeniowedwóch systemów koron stomatologicznych:pełnoceramicznych oraz porcelanowo--cyrkonowych. Magazyn Stom Estet 2009; 4,3: 28-35.
 
13.
Rutten L, Rutten P: Nowe horyzonty w implantologiiestetycznej. QuintessencePeriodontologia – Implanty 2009; 1: 61-80.
 
14.
Oksiński J: Nowy wymiar estetyki – tlenekcyrkonu w protetyce – fakty i mity. CosmeticDentistry 2008; 2: 6-8.
 
15.
Studart AR, Filser F, Kocher P, Lüthy H,Gauckler LJ: Cyclic fatigue in water of veneer-frameworkcomposites for all-ceramic dentalbridges. Dental Materials 2007; 23, 2: 177-185.
 
16.
Studart AR, Filser F, Kocher P, Lüthy H,Gauckler LJ: Mechanical and fracture behaviorof veneer-framework composites forall ceramic dental bridges. Dental Materials2007; 23, 1: 115-123.
 
17.
Raigrodski AJ, Hillstead MB, Meng GK,Chung KH: Survival and complications ofzirconia-based fixed dental prostheses: Asystematic review. The Journal of ProstheticDentistry 2012; 107, 3: 170-177.
 
18.
Dejak B: Porównanie wytrzymałości koronz różnych ceramik w zębach trzonowychpodczas symulacji żucia. Dent Med Probl2011;48, 3: 371-379.
 
19.
Raigrodski A, Chiche GJ, Potiket N,Hochstedler JL, Mohamed SE: The efficacyof posterior three-unit zirconium-oxide–basedceramic fixed partial dental prostheses: Aprospective clinical pilot study. The Journal ofProsth Dent 2006; 96, 4: 237-244.
 
20.
Att W, Komine F, Gerds T, Strub JR: Marginaladaptation of three different zirconium dioxidethree-unit fixed dental prostheses. TheJournal of Prosth Dent 2009; 101, 4: 239-247.
 
21.
Euán R, Figueras-Álvarez O, CabratosatermesJ, Oliver-Parra R: Marginal adaptationof zirconium dioxide copings: Influenceof the CAD/CAM system and the finish linedesign. The Journal of Prosthetic Dentistry2014; 112, 2: 155-162.
 
22.
Gonzalo E, Suárez MJ, Serrano B, LozanoJFL: A comparison of the marginal verticaldiscrepancies of zirconium and metal ceramicposterior fixed dental prostheses before andafter cementation. The Journal of ProstheticDentistry 2009; 102, 6: 378-384.
 
23.
Borba M, Cesar PF, Griggs JA, Della Bona Á:Adaptation of all-ceramic fixed partial dentures.Dental Materials 2011; 27, 11: 1119-1126.
 
24.
Håff A, Löf H, Gunne J, Sjögren G: A retrospectiveevaluation of zirconia-fixed partialdentures in general practices: An up to 13-year study. Dental Materials 2015; 31, 2: 162-170.
 
25.
Peláez J, Cogolludo PG, Serrano B, LozanoJFL, Suárez MJ: A prospective evaluationof zirconia posterior fixed dental prostheses:Three-year clinical results. The Journal ofProsth Dent 2012; 107, 6: 373-379.
 
26.
Burke FJT, Crisp RJ, Cowan AJ, Lamb J,Thompson O, Tulloch N: Five-year clinicalevaluation of zirconia-based bridges in patientsin UK general dental practices. Journalof Dentistry 2013; 41, 11: 992-999.
 
27.
Crisp RJ, Cowan AJ, Lamb J, Thompson O,Tulloch N, Burke FJT: A clinical evaluationof all-ceramic bridges placed in patients attendingUK general dental practices: Three-yearresults. Dent Mat 2012; 28, 3: 229-236.
 
28.
www.solutions.3m.com 17.01.2015.
 
29.
Conrad HJ, Seong WJ, Pesun IJ: Current ceramicmaterials and systems with clinical recommendations:A systematic review. TheJournal of Prosthetic Dentistry 2007; 98, 5:389-404.
 
30.
www.degudent.com 16.01.2015.
 
31.
www.ivoclarvivadent.pl 09.11.2015.
 
32.
www.nobelbiocare.com 17.01.2015.
 
33.
www.vita-zahnfabrik.com 16.01.2015.
 
34.
www.kavo.com 09.11.2015.
 
35.
Noll FJ: Wykorzystanie właściwości tlenkucyrkonu w pracowni protetycznej i gabineciestomatologicznym – pod wieloma względamiklasa sama dla siebie. Mag Stomatol Estet2009; 1: 43-49.
 
36.
Chen YM, Smales RJ, Yip KHK, Sung WJ:Translucency and biaxal flexural strength offour ceramic core materials. Dental Materials2008; 24, 11: 1506-1511.
 
37.
Sundh A, Sjögren G: Fracture resistance of all--ceramic zirconia bridges with differing phasestabilizers and quality of sintering. DentalMaterials 2006; 22, 8: 778-784.
 
38.
Plengsombut K, Brewer JD, Monaco EA,Davis EL: Effect of two connector designs onthe fracture resistance of all-ceramic core materialsfor fixed dental prostheses. The Journalof Prosthetic Dentistry 2009; 101, 3: 166-173.
 
39.
Möllers K, Pätzold W, Parkot D, Kirsten A,Güth JF i wsp.: Influence of connector designand material composition and veneeringon the stress distribution off all-ceramic fixeddental prostheses: A finite element study.Dental Materials 2011; 27, 8: 171-175.
 
40.
Quinn GD, Studart AR, Hebert C, VerHoefJR, Arola D: Fatigue of zirconia and dentalbridge geometry: Design implications. DentalMaterials 2010; 26, 12: 1133-1136.
 
41.
Studart AR, Filser F, Kocher P, Gauckler LJ:Fatigue of zirconia under cyclic loading inwater and its implications for the design ofdental bridges. Dental Materials 2007; 23, 1:106-114.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top