PL EN
RESEARCH PAPER
Methods of titanium processing used in prosthetic dentistry
 
More details
Hide details
 
Prosthodontics 2013;63(3):224-233
 
 
REFERENCES (30)
1.
Watanabe I., Wataha J. C., Lockwood P. E., Shimizu H., Cai Z., Okabe T.: Cytotoxicity of commercial and novel binary titanium alloys with and without a surface- reaction Iayer. J. Oral Rehab., 2004, 31, 185-189.
 
2.
Koike M., Cai Z., Fujii H., Brezner M., Okabe T.: Corrosion behavior of cast titanium with reduced surface reaction layer made by a face- coating method. Biomater., 2003, 24, 454-549.
 
3.
Marciniak J.: Biomateriały w chirurgii kostnej. Politechnika Śląska. Gliwice 1992.
 
4.
Koeck B.: Korony i mosty. Urban Partner., Wrocław 1999, 205-208.
 
5.
Kapper H.: Pure titanicum as an alternative material in resterative dentistry. Quintessence Dent Tech., 1995, 15, 143-152.
 
6.
Orlicki R., Kłaptocz B.: Tytan i jego stopy, właściwości i zastosowanie w stomatologii oraz sposoby przetwarzania. Inżynieria Stomatologiczna, Biomateriały, 2002, 1, 4-9.
 
7.
Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materia- łach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Gliwice-Warszawa 2002.
 
8.
Nałęcz M.: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000: Biomateriały, t. 4, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2003.
 
9.
Chai J., McGivney G., Munoz C., Rubenstein J.: A multicenter longitudinal trial of a new system for restorations. J. Prosthet. Dent.,1997, 1, 77.
 
10.
Graber G., Besimo C.: DSCHochleistungskera-mik-System. Ein neuer Weg zur computerunterstutzten Herstellung von melallfreien Zirkonoxid- Kronen und Brücken. Quintessenz Zahntechn., 1994, 20, 57.
 
11.
Meyer J. M., Lüthy H.: Titan in der Zahnheilkunde welche Entwicklung gibt es bis heute?. Quintessenz Zahntech.,1995, 21, 681.
 
12.
Lenz E.: Dietz W.: Die Randschichten von Titangussobiekten unter dem Einfluss verschiedener. Quintessenz Zahntech., 1995, 5, 633.
 
13.
Passler K.: Mann E.: Der dental Titanguss – Grudlagen, Technologii und werkstoffkundliche Bewertung. Quintessenz Zahntech., 1991, 6, 717.
 
14.
Walter M., Boning K., Reppel P.: Clinical Performance of machined titanium restorations. J. Dent., 1994, 22, 346.
 
15.
Denry I., Kelly J. R.: State of the art of zirconia for dental applications. Dent. Mater., 2008, 24, 299-307.
 
16.
Majewski S.: Rekonstrukcja zębów uzupeł- nieniami stałymi. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Protetyki, Kraków, 2005, 85-87.
 
17.
Panek H. : Nowe technologie w protetyce stomatologicznej. Wyd. AM, Wrocław 2006.
 
18.
Hegenbarth E. A.: Use of the Procera CAD/ CAM System for Metal-free Crowns on Single-Tooth Implants. Quintessence of Dental Technology, 1998, 21, 27-31.
 
19.
Kennedy B.: Light – heavyweight machining. Cut. Tool. Eng., 2007, 12, 54-60.
 
20.
Oczoś K. E.: Kształtowanie ubytkowe tytanu i jego stopów w przemyśle lotniczym i technice medycznej.,,Mechanik”, Część II, 2008, 10, 753-767.
 
21.
Kapper H. F.: Schweisstechnik mit Plasma und Laser. Quintessenz Zahntech., 1991, 8, 1977.
 
22.
Bush M.: Kleben in der Zahnersatzes. Quintessenz Zahntech. 1991, 9, 1196.
 
23.
Melechow R., Tubielewicz K., Błaszczuk W.: Tytan i jego stopy – gatunki, właściwości, zastosowanie, technologia obróbki, degradacja. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Seria: Monografie., 2004, 107, 397.
 
24.
Lubberich A. C.: Titantechnologie fur festsitzenden und kombinierten Zahnersatz. Quintessenz Zahntech., 1995, 21, 585.
 
25.
Hoffman A.: Lasern-eine neue Technologii in der Zahntechnik. Quintessenz Zahntech., 1996, 5, 659.
 
26.
Hussaini I. A., Wazzan K. A.: Effect of surface treatment on bond strength of low-fusing porcelain to commercially pure titanium, J. Prosthet. Dent., 2005, 94 (4), 350-356.
 
27.
Michalik R., Laskowic J., Klisch M.: Powłoki ochronne wytwarzane metodą zol- żel na implantach., Inżynieria materiałowa. 2002, 5, 372-375.
 
28.
Matraszek H., Stoch A., Brożek A., Długoń E., Paluszkiewicz Cz.: Wykorzystanie metody zol- żel do wzmocnienia w technice dentystycznej i implantoprotetyce. Implantoprotetyka, 2003, 4, 2-5.
 
29.
Gilbert J. L., Covey D. A., Lautenschlangen E. P.: Bond characteristics of porcelain fused to milled titanium. Dent. Mater., 1994, 10, 134-140.
 
30.
Geis-Gerstorfer J., Eckhardt M., Lin W., Weber H.: Zur Oberflächenbearbeitung von gegossenem Titan fur Kronen und Brücken. Dtsch Zahnärztl., 1989, Z 44, 882.
 
eISSN:2391-601X
ISSN:0033-1783
Journals System - logo
Scroll to top